Lama-medisin kan behandle Altzheimers

Antistoffer fra lama kan være nøkkelen til nye metoder for å behandle en rekke alvorlige sykdommer, tror kanadiske og belgiske forskere.

Dyrene produserer antistoffer selskapet og forskerne bak arbeidet sier kan brukes til å behandle sykdommer som Alzheimer.

De sier antistoffene dyrene produserer er mindre og mer stabile enn menneskers antistoffer, og kanskje kan utvikles til å bli en billigere og mer effektiv behandling enn tilbud tilgjengelige i dag.

Men eksperter advarer mot høye forhåpninger og sier forskningen er på et veldig tidlig stadie.

Forskningen gjøres i samarbeid mellom Canadas nasjonale forskningsinstitutt og det belgiske selskapet Ablynx.

Antistoffer er komplekse proteinmolekyler som angriper fremmede stoffer i kroppen.

Forskerne sier dyr i lama-familien produserer mye enklere antistoffer enn mennesker. Fordi dyrenes antistoffer er så enkelt konstruert er det lettere å ta ut en liten del og bruke den i behandling, sier forskerne ifølge BBC News.

Forskerne sier antistoffenes størrelse - over ti ganger mindre enn menneskelige antistoffer - betyr at de er bedre til å trenge gjennom vev.

I tillegg er de mer stabile enn menneskelige antistoffer fordi de er utviklet i dyr som er eksponert for ekstremt krevende omgivelser.

I forskningen blir lamaene gitt fremmede stoffer som utløser produksjon av antistoffene, så forskerne kan identifisere hvilke antistoffer som utløses av hvilke fremmede stoffer.

Antistoffene blir så dyrket og tatt vare på i et laboratorium.

De kanadiske forskerne har brukt forskjellige teknikker for å vise at et spesielt antistoff kan trenge gjennom barrieren mellom blodsystemet og hjernen. Barrieren eksisterer for å hindre at giftige stoffer slipper inn i hjernen, men den fører også til at det er vanskelig å levere medisin dit.

Doktor Danica Stanimirovic, som leder forskningen, sier neste skritt blir å finne en måte å ”lure” medisin inn til hjernen på ved hjelp av lamaens antistoffer.

Belgiske Ablynx undersøker andre antistoffer som kan brukes til å behandle neurologiske sykdommer.

De har blant annet gjort forskning som viser at et antistoff binder seg til proteinet som er årsaken til plakk i hjernen hos Alzheimers-pasienter.

- Vi håper forskningen vil vise at det er mulig å avbryte utviklingen eller formeringen av dette plakket, sier forretningsutvikler Simon Kerry i selskapet, som sier dyreforsøk er neste skritt for å undersøke de mulige terapeutiske egenskapene til antistoffene.

Mozon.no, 30.05.2005