Lærevansker med øresus

Personer med øresus har større problemer med konsentrasjonen og hukommelsen enn andre.

Det kan være vanskelig å lære seg nye ting med øresus. En ny studie viser at det er en sammenheng mellom tinnitus og redusert konsentrasjonsevne.

- Vi ønsket å vite mer om hvordan kronisk tinnitus forstyrrer kognitiv atferd, sier forskningsleder Susan Rossiter ifølge Science Daily.

Studien ble utført ved University of Western Sydney, Australia.

Ulike tester
I studien deltok det 19 personer mellom 34 og 69 år med kronisk, moderat tinnitus i ett eller begge ører. Det var også en gruppe på 19 personer som ikke hadde tinnitus.

Deltakerne gikk gjennom enkle og vanskelige tester. Gruppene gjorde det like bra på de enkle testene. På de vanskelige testene, gjorde derimot gruppen med tinnitus det dårligere.

Den ene testen utfordret hukommelsen. Deltakerne hørte flere setninger, og skulle gjenfortelle det siste ordet fra hver setning. Tinnitusgruppen husket færre av disse ordene enn den andre gruppen.

Gruppene fikk også en konsentrasjonstest. Da skulle de lese et ord på en dataskjerm, klassifisere ordet og klikke på datamusen. Forskerne noterte hvor lang tid deltakerne brukte på testen.

Bør øve
Men det hjelper å øve. Øvelse kan hjelpe personene med å komme over hinderet som begrenser læringsevnen deres.

Eksempel på gode øvelser er repetisjonsoppgaver, som strikking og maskinskriving. Det er ting som kan virke vanskelig først, men som etter hvert blir rutinepreget og enkelt, og som kan hjelpe øresusplagede med å lære seg nye ting.

Ifølge Norsk Tinnitus Informasjons nettsted har omtrent seks prosent av den norske befolkningen moderat tinnitus, som er den mildeste formen for øresus. Omtrent en prosent har redusert livskvalitet grunnet tinnitus, mens 0,5 prosent har vesentlig nedsatt evne til å leve et normalt liv.

Årsaken til plagen varierer. Du kan for eksempel rammes hvis du utsettes for høye lyder, får skader etter slag eller opplever langvarig stress eller traumatiske opplevelser.

Studien er publisert i Journal of Speech, Language, and Hearing Research.

Forskning viser at mange kan kvitte seg med øresus ved å forandre livsstil.

 

Mozon, 16.3.2006