Lærere og sykepleiere truer med streik

Trodde du streikefaren var over?

Barnehager, skoler, sykehus og sykehjem kan rammes av streik dersom AFP-ordningen i privat sektor overføres til det offentlige.

Kalkulator: Så mye får du i pensjon

En beregning Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) har laget for Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, Unio, viser at medlemmene vil tape opp mot 50.000 kroner dersom deres AFP-avtale blir en blåkopi av avtalen LO forhandlet fram med NHO.


Dagens AFP-ordningen vil bli kraftig svekket allerede fra 2010 for store grupper i offentlig sektor, hvis de må godta en lik avtale, skriver VG.

Kalkulator: Så mye betyr lønnsøkningen for deg

- Det er ingen tvil om at vi kan få en storstreik hvis arbeidsgiverne forsøker å overføre AFP-resultatet til offentlig sektor. Står de på det, må regjeringen og arbeidsgiverne forberede seg på streik, sier Unio-leder Anders Folkestad til avisen.

Ifølge Folkestad er det to årsaker til at en blåkopi av avtalen ikke kan godtas. For det første er AFP-tillegget i offentlig sektor skattefritt, men ikke i det offentlige. For det andre har Unios medlemmer brukt mer tid på utdanning enn mange andre, noe som innebærer at svært mange ikke rekker å få full opptjening på 40 år, sier Folkestad.

Streike for lønnsøkning? Så lenge lønner det seg å streike