Lærere i Oslo kan låne billigere

Lærere i Oslo har samme lønn som kollegaer ellers i landet, samtidig som de har vesentlig høyere boligutgifter. Men de kan låne penger til gunstige betingelser fra to kilder.

Lærerne er den eneste gruppen i arbeidstakere i Norge som er ansatt i kommunene og mottar lønn fra kommunene, men fører lønnsforhandlinger med Staten og er medlemmer av Statens pensjonskasse.

De fleste kommuner har stadig sine pensjonsmidler i Kommunal Landpensjonskasse (KLP). Rundt 25 kommuner har egne pensjonskasser. Også medlemmene av KLP og de kommunale pensjonskasser kan låne penger til boliglån av kassene.

Siden lærene ikke er medlemmer av de kommunale pensjonskassene, kan de ikke låne i dem. Men det finnes et interessant unntak: Oslo kommunes pensjonskasse yter lån til alle kommuneansatte, også de som ikke er medlemmer av pensjonskassen.

Siden lærerne er kommunalt ansatte, får Oslo-lærere altså låne i kommunens pensjonskasse.

Statens pensjonskasse

Medlemmene av Statens pensjonskasse kan maksimalt låne 350.000 kroner hver til boligformål. Et par hvor begge er statsansatte kan altså låne 700.000 kroner.

Det tilbys bare serielån (lån hvor tilbakebetalingsbeløpet synker med tiden). Løpetiden er inntil 30 år, og det kan innvilges en avdragsfri periode til å begynne med.

Lånene i Statens Pensjonskasse løper idag med en rente på 5,5 prosent. Det er omtrent 0,7 prosentpoeng lavere enn billigste ordinære bank. For et lån på 700.000 kroner, utgjør denne rabatten 4.900 kroner det første året.

Det lånes opp til 80% av boligens takst.

Oslo kommunale pensjonskasse

Betingelsene i Oslo kommunale pensjonskasse er bare marginalt bedre enn i de beste private bankene, men vanligvis får man lånt inntil 80% av boligens takst til de samme, gunstige betingelsene.

Betingelsene er også klart gunstigere enn i de store forretningsbankene.

Det er ingen spesielle beløpsgrenser i de kommunale pensjonskassene.

Et eksempel

Lærerlån
LångiverLåne-
beløp
Termin-
beløp
Statens Pensjonskasse750.0005.970
Oslo kommunale pensjonskasse450.0004.180
MÅNEDSSUM 10.050
(Siden lånene i Statens pensjonskasse er serielån, er terminbeløpet høyest det første året. Deretter faller det år for år).

Et lærerpar i Oslo har kjøpt en bolig til 1,5 millioner kroner. Taksten er også 1,5 millioner kroner. De har 300.000 kroner i egenkapital, og må altså låne 1,2 millioner (80% av takst).

Om du i stedet låner alt i DnB, blir månedskostnaden det første året 11.330. Forskjellen er på 1.280 kroner måneden, eller 15.360 kroner i året.

Det er ikke gøy å betale 10.050 kroner i måneden heller, om man lever på to vanlige lønner. Men husk at dette er beregnet som serielån. Det innebærer at det første året blir dyrest. Deretter synker kostnaden raskt.