Lærer mindre av TV

Foreldre har rett: Barn lærer mindre av å gjøre lekser foran TV-en.

I dagens samfunn har vi større behov for såkalt multitasking enn noen gang. Vi har mange baller i luften og skal klare å holde på med flere ting på en gang. Men nå viser ny forskning at vår evne til å lære forstyrres ved for mange distraksjoner. Og det blir vanskeligere å bruke den nye kunnskapen i senere sammenhenger.

Men vi har faktisk bedre hukommelse enn vi tror.

Den nye forskningen kan berøre mange unge mennesker. En tidligere studie gjort på TV-vanene til barn fra 3.-12. klasse, viser at hver dag går 6,5 timer med til TV, video, videospill, musikk eller computer.

Visste du at dårlig humør bedrer hukommelsen?

Ifølge Russell A. Poldrack, professor ved University of California, i Los Angeles, lærer hjernen på forskjellige måter. I følge han er læring gjennom memorering den beste metoden, i motsetning til for eksempel læring gjennom vane (som for eksempel å taste et telefonnummer x-antall ganger inntil du husker det). Men førstnevnte kan være et problem i dagens multitasking samfunn.

- Når et barn skal lære seg noe nytt, er distraksjoner en dårlig ting og vil påvirke deres evne til å lære, sier han.

Husk bedre med kaffe!

Ikke musestille
Det betyr imidlertid ikke at det er viktig med musestille omgivelser. Poldrack mener musikk kan være en god ting, fordi den gjør oss mer glad. Men generelt så er alle mulige distraksjoner en dårlig ting, hevder han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Under studien overvåkte de hjernen til 14 personer mens de lærte. Resultatene viser at hjernen bruker flere metoder for å ta imot ny læring, noe som tyder på at de forskjellige delene av hjernen ’sloss’ med hverandre for å ta til seg ny læring, et resultat av multitasking.

- Denne studien representerer et viktig skritt mot å forstå interaksjonen mellom de forskjellige minnesystemene i hjernen vår, sier Dr. Chris Mayhorn, ved North Carolina State University, som har kommentert studien.

Studien er nylig presentert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Utdanning gir bedre hukommelse

 

Mozon.no, 27.07.06