La utleier ta regninga

Hvorfor betale 500 kroner i gebyr for noe du kan få gratis?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Studenter som skal inn på hybelmarkedet, må være innstilt på å betale et depositum. Det er utleiers sikkerhet mot skader og betalingssvikt, og han har rett til å kreve det.

En depositumskonto kan opprettes i de fleste bankene, men det er slett ikke vilkårlig hvilken bank utleier velger. Prisforskjellene på gebyret er nemlig svært store. Klikk her for å lese hva de ulike bankene tar i gebyr for å opprette en depositumskonto.

Utleiers regning

Bilde: Anne Angelshaug.
Bilde: Anne Angelshaug. Vis mer

Er du leiertaker, er det ganske likegyldig hvor stort gebyret blir for å opprette depositumskontoen. Husleieloven slår nemlig fast at det er utleiers ansvar - ene og alene - å betale dette gebyret.

Alle utleiere bør imidlertid merke seg at de kan spare opptil 500 kroner på å velge riktig bank. De store bankene, som Kreditkassen og Gjensidige NOR Sparebank, tar fem hundrelapper ved opprettelse av konto. Sparebankene derimot tar betraktelig mindre, og noen av dem oppretter depositumskontoen helt gratis. I enkelte banker opererer de med to priser, en for "faste kunder", og en for "nye kunder".

Dine rettigheter

Selv om leietaker ikke må betale gebyret for oppretting av depositumskonto, har du som leietaker visse klart definerte rettigheter. For det første skal pengene settes inn på en sperret konto. Pengene kan ikke tas ut uten at begge signerer i banken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Depositumet kan ikke være større enn seks måneders husleie. Rentene på kontoen skal utbetales til leietaker når kontoen avsluttes. Har du derimot ikke vasket skikkelig når du flyttet, ødelagt noe, eller slurvet med betalingen, kan utleier trekke en sum fra depositumet.

Forbudt forskudd

Mange utleiere tar forskudd på husleie i stedet for depositum. Forskjellen er at forskudd ofte ikke settes inn på sperret konto. Utleier har ikke lov til å kreve mer enn en måneds forskudd. Men mange prøver seg...