Kystpartiet om skatter og avgifter

Særlig innen skatte- og avgiftspolitikken likner Kystpartiet på Høyre og Fremskrittspartiet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Fra partiprogrammet har vi sakset følgende om inntektsskatt:

Skatt

Taket for toppskatten må heves til godt over gjennomsnittlig lønnsnivå, og skattefradraget på lav inntekt må være stort nok til at heldags arbeid gir mulighet til å leve av egen arbeidsinntekt.”

Stortingsrepresentant Inger Stolt-Nielsen sier til DinSide at partiet går inn for at inntekter under 100.000 kroner ikke skal beskattes i det hele tatt.

På spørsmål om dette innebærer at grunnfradragene (minste- og personfradraget) bør settes til 100.000, nøler hun.

- Her må vi tenke nytt. Utfordringen blir å sikre et skattesystem som ikke fører til at enda flere jobber halv dag. Skattesystemet bør sette fokus på hvor mange timers arbeid som ligger bak en årsinntekt, ikke bare hvor høy inntekten er, sier Stolt-Nielsen.

Hun ønsker ikke å konkretisere partiets tanker om innslagspunktet for toppskatten.

Avgifter

I partiprogrammet tegnes et klart bilde av Kystpartiet som nok et skatte- og avgiftsparti. Det legges sterke føringer på partiets arbeid med avgiftsspørsmål, blant annet heter det at ”Kystpartiet vil arbeide for å redusere gebyrer og avgifter på varer og tjenester som folk flest er avhengige av”.

Om drivstoffavgifter: ”Partiet vil fortsette sin intense kamp for reduksjon på avgifter på drivstoff, siden dette rammer enkeltmennesker og bedrifter i distriktene hardt.” Partiet går også inn for en refusjonsordning for drivstoffavgift i områder uten kollektivtrafikktilbud."

Om el-avgiften: Partiet vil fjerne forbruksavgiften på strøm.

Om alkohol og tobakk:”Partiet ønsker også å demme opp for den omfattende grensehandelen ved å gjøre det ulønnsomt å kjøre til våre naboland for å kjøpe tobakk, alkohol og andre sterkt avgiftsbelagte varer.”

Dette kan tyde på at partiet ønsker samme avgiftsnivå som i Sverige på blant annet alkohol, tobakk og sukkervarer.