Kystpartiet - både rødt og blått

Holder meningsmålingene seg, kan Kystpartiet komme i vippeposisjon etter valget - med en miks av radikale og konservative politiske standpunkter.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Partiprogrammet har en sterk distriktsprofil. Dette er en av grunnene til at partiet har sanket mange stemmer i valgkampen.

Blå linjer

Samtidig viser partiprogrammet konturene av et parti med klare konservative trekk.

Inger Stolt-Nielsen, Kystpartiet.
Inger Stolt-Nielsen, Kystpartiet. Vis mer

- Det er nok riktig at vi ligger til høyre for sentrum i skatte- og avgiftsspørsmål. Men vi er nok mer liberale enn Høyre, som er blitt mer og mer liberalistisk, sier Inger Stolt-Nielsen.

Inger Stolt-Nielsen er partiets andre stortingsrepresentant - i tillegg til Steinar Bastesen. Hun ble valgt inn på Stortinget for Høyre i Rogaland, men meldte overgang til Kystpartiet.

Skred i utkant-Norge

- Jeg så at sakene som var avgjørende for verdiskapningen langs kysten og i utkant-Norge, ble tonet ned i Høyres program. Da hadde jeg egentlig ikke noe valg, sier Inger Stolt-Nielsen.

Det er ennå uklart om hun blir valgt inn på tinget for Kystpartiet i Rogaland.

Kystpartiet - både rødt og blått

I Troms fikk partiet 7,3 prosent av stemmene i en fersk meningsmåling, i følge avisa Nordlys. Store velgerskarer har forlatt Senterpartiet og gått over til Kystpartiet.

I Nordland er framgangen enda større; Steinar Bastesen kan få følge på Stortinget av Karl Anton Swensen fra Meløy. Også han er gammel Senterpartimann.

Variert partiflora

Mange mener Kystpartiet er en protestbevegelse mot det etablerte. Frontfigurene har en variert poltitisk bakgrunn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kystpartiets frontfigur i Troms, tidligere Sp-ordfører Thor Tøllefsen i Karlsøy, er regnet som relativt radikal. Steinar Bastesen er som Inger Stolt-Nielsen tidligere Høyre-medlem.

Og de blå innslagene i partiprogrammet er mange.

Konservativ/radikal

Det heter blant annet at "partiet vektlegger de medmenneskelige og kristne grunnverdier", de går inn for "en restriktiv innvandringspolitikk" og at "statens kontroll- og reguleringsiver i forhold til næringslivet må begrenses".

Dette kombineres med en rekke mer eller mindre radikale politiske standpunkter. Nei til EU, "reforhandling av EØS-avtalen som hittil har skapt mer problemer enn fordeler for landet", lokalt eierskap i næringslivet og utvidet fangst og eksport av sel/hval er eksempler på dette.

Les om Kystpartiets skatte- og avgiftspolitikk


Ta DinSides store valgtest