Kysser ikke

Det er ikke de unge som kliner mest. Det sørger nemlig barnefamiliene for. Og hver femte nordmann kysser aldri.

Det er analysebyrået Norstat som har foretatt undersøkelsen i samarbeid med tannbørste-produsenten Jordan. 1.000 nordmenn er spurt om sine kyssevaner.

18 prosent av de spurte oppga at de sjelden eller aldri kysset. For dem over 50 år var det 29 prosent som svarte at de sjelden eller aldri kysset noen.

Halvparten av de spurte sier imidlertid at de kysser ofte. 53 prosent av kvinnene sier at de kysser ofte, mens det tilsvarende tallet for mennene er 44 prosent, ifølge undersøkelsen.

I barnefamiliene kysses det hyppigst. Her svarer 61 prosent at de kysser ofte. Blant de enslige er tallet 19 prosent.

 

Mozon.no,14.02.2006