Kvitt deg med slitsomme telefonselgere og adressert reklame

For mange er det en pest og plage å stadig bli forstyrret av slitsomme telefonselgere og få postkassen full av adressert reklame. Hvordan kan du stoppe det?

Kvitt deg med slitsomme telefonselgere og adressert reklame

  1. Utdrag fra personregisterloven!

Det er ganske irriterende. Telefonen ringer midt i middagsluren, eller enda verre, midt i tippekampen. På tråden er det hverken venner eller kjente, men en ungdommelig stemme som har den store glede å tilby akkurat deg et kupp på alskens produkter.

Enten du klarer å si nei på en høflig måte, eller bare slenger på røret mens du forbanner forstyrrelsen, er det en ting du lurer på: Hvordan har de fått ditt navn og telefonnummer?

Ikke alle foretak har egne kunderegistre de kan bruke når de vil profilere sine produkter. Dette problemet løser de blant annet ved å kontakte såkalte adressemeglingsfirmaer og kjøpe deres kundelister.

For å drive med adressemegling må firmaet ha konsesjon fra Datatilsynet. Ved vurderingen av om konsesjon skal gis vil Datatilsynet vurdere om virksomheten vil bli drevet på en redelig måte i henhold til regelverket.

Datatilsynet kan begrense foretakenes adgang til å registrere personopplysninger, og kan også regulere hvordan de registrerte opplysningene kan brukes.

Hvordan skal du finne ut hvem som har sendt deg "personlig" reklame?

Når et foretak sender deg adressert reklame skal det være oppgitt hvor foretaket har fått adressen din fra. Begrunnelsen er at du som forbruker lettere skal kunne kontakte foretaket og reservere deg mot framtidig reklame.

  • Du kan velge hvem du vil kontakte:

  • det foretaket som reklamerer for sitt produkt,

  • det foretaket som opprinnelig hadde navnet i registret

  • eller det firmaet som eventuelt har solgt din adresse videre.
Husk at du er i din fulle rett til å bli slettet fra databasene til de som sender ut reklame, eller ringer deg i tide og utide. Foretaket er også pliktig å sette deg i et register over personer som ikke vil ha tilsendt reklame, og som skal brukes til å "vaske" hovedregisteret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Eventuelt kan de på annet vis merke ditt navn slik at du ikke får reklame senere. Årsaken til at Datatilsynet krever en slik avmerking/registrering er at de slik kan hindre at du på ny havner i det samme registeret når foretaket samler nye adresser.

Når du har krevet deg slettet fra et adresserings- og distribusjonsforetaks register, skal foretaket slette navnet ditt "snarest mulig og senest innen 1 måned". Dette er et krav i konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet.

Plages du med adressert post og telefonselgere bør du derfor kontakte firmaet som har oppgitt din adresse så snart som mulig. Hvis ikke dette hjelper kan du klage til Datatilsynet på telefonnummer 22421910.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.