Kvisemiddel under overvåkning

435 svensker har varslet om alvorlige bivirkninger ved bruk av kvisemidlet Roaccutan. Nå håper myndighetene at en ny studie kan avklare om medisinen er for farlig.

Medikamentet brukes mot alvorlige former for kviser, og kan kun skrives ut av hudleger.

Bakgrunnen for undersøkelsen med rundt 5800 personer, er rapporter fra USA og England, der flere pasienter har begått selvmord eller blitt alvorlig deprimerte.

LES OGSÅ: SELVMORDSFARE MED KVISEMIDDEL

Anders Sundstrøm i Läkemedelsverket vet i dag ikke hvor stor risikoen er.

- Det eneste vi har påvist er at det er en generell sammenheng mellom Roaccutan og psykisk sykdom. Når vi er ferdige med studien til våren, har vi svaret, sier han til Aftonbladet.

Omstridt medisin
Statens Legemiddelverk har Roaccutan på listen over legemidler som er under særlig overvåkning i Norge.

- Vi følger nøye med på den studien de svenske myndigheter gjør. Den norske og svenske befolkningen er såpass lik, at resultatene derfra er svært interessante for oss, sier seksjonssjef Ingebjørg Buarjordet i Statens Legemiddelverk til Mozon.

I Norge bruker rundt 2000 personer kvisemiddelet Roaccutan, viser tall fra Reseptregisteret ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Og det har kommet inn flere rapporter om bivirkninger. Siden 1985 har Legemiddelverket mottatt 91 rapporter om bivirkninger. Depresjon er rapportert i 23 av disse tilfellene.

- Det er ingen tvil om at de psykiske bivirkningene av Roaccutan har vært diskutert både i Europa og USA. Nå vil svenskene undersøke hvor hyppig depresjonene forekommer. Dersom studien skulle vise at depresjon er et hyppigere og alvorligere problem enn hva man mener i dag, vil man diskutere om det er behov for strengere advarsler, sier Buajordet, som tviler på at kvisemidlet blir trukket fra markedet.

Ikke farlig
Den kjente hudlegen Ole Fyrand mener det er ingen sammenheng mellom kvisemidlet og alvorlige depresjoner.

- Jeg har behandlet svært mange pasienter med Roaccutan siden 1980, og jeg har ikke hatt et eneste tilfelle av denne type depresjon. Det er mye større fare for alvorlige depresjoner for dem som ikke får behandling, men går rundt med ansiktet fullt av kviser og byller, sier Ole Fyrand ved Rikshospitalet til Mozon.

LES OGSÅ: INGEN TRENGER Å HA KVISER

Han har i en årrekke gått igjennom rapporter og studier om Roaccutan.

- Det er viktig å tenke på at faren for depresjoner og selvmord er størst i tenårene, og det er ikke sikkert at det er kvisemedisinen som utløser dette.

LES OGSÅ: TIL KAMP MOT KVISENE

 

Mozon.no, 17.01.2006