Kvinnfolk bak rattet gir høyere bilforsikring

De svenske forsikringsselskapene If og Folksam tilbyr kvinner i førtiårsalderen dyrere bilforsikring enn menn. Kvinnene i denne aldersgruppen er involvert i flere ulykker enn menn på samme alder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Grunnene er at de i større grad enn menn kjører mindre biler, og de er mer utsatt for wiplashskader enn menn.

De svenske kvinnene betaler sju - åtte prosent mer enn menn for bilforsikringen. Dette ifølge den svenske avisen Dagens Nyheter.

Kolliderer oftere

Også i Norge har forsikringsselskapene høyere forsikringspremier for middelaldrende kvinner.

- Kvinner kolliderer oftere enn menn i den samme aldersgruppen. Blant kvinner i alderen 40-50 år er skadene mindre, men de forekommer hyppigere, sier Ifs Emma Elisabeth Vennesland til DinSide. - Vi mener dette skyldes at menn har mer kjøreerfaring og også større kjørelengde.

Ifs forsikringstilbud til kvinner i denne aldersgruppen er fire - sju prosent høyere enn for menn i samme aldersgruppe. Forsikringsselskapet Vesta gjør det samme.

- Vesta har også høyere premier for kvinner i denne aldersgruppen. Denne kostnaden bunner i statistikk. Kvinner i denne aldersgruppen er oftere involvert i ulykker. Man kan bare spekulere i hvorfor, sier rådgiver Roald Stigum Olsen i forsikringsselskapet Vesta.

Likestillingsloven bestemmer at det ikke er tillatt å forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn. Likestillingsombudet er skeptiske til forsikringsselskapenes bruk av kjønn som parameter for beregning av forsikringspremier.

- Vi er generelt skeptiske til at kjønn blir brukt som faktor til å si noe generelt om en gruppe. Vi ser likevel at statistiske opplysninger om kjønn kan være den eneste muligheten til å fastsette forsikringspremier. For eksempler vet vi at kvinner lever lengre enn menn, sier konstituert likestillingsombud Marianne Helen Olsen til DinSide.

Likestillingsombudet vil ikke uttale seg konkret om denne saken.