Kvinner vet lite om p-piller

Kvinner vet ofte ikke hvordan prevensjonspillen de putter i seg hver dag virker på kroppen. Yngre kvinner har negative forestillinger om hvordan pillen virker,- de eldre vet lite om hvordan man bruker p-pillen riktig.

Kvinner vet lite om p-piller

Kvinner vet ofte ikke hvordan prevensjonspillen de putter i seg hver dag virker på kroppen. Yngre kvinner har negative forestillinger om hvordan pillen virker, - de eldre kvinnene vet lite om hvordan man bruker p-pillen riktig.

Dette kommer frem fra en ny undersøkelse gjort blant kvinner mellom 18 og 49 år i Oslo. 5000 tilfeldig utvalgte personer fikk tilsendt spørreskjema, men bare halvparten av de svarte. Av undersøkelsen, som blant annet den kjente sexologen og Professor Dr. Philos Bente Træen har vært ansvarlig for, kommer det frem at kvinner vet for lite om p-piller.

Får kunnskap gjennom ukebladene
De yngre kvinnene hadde negativt inntrykk av hvordan p-piller virker på kroppen. De som hadde mest negative forestillinger kunne kjennetegnes som unge kvinner med lav utdanning og positivt forhold til sex.

De eldre kvinnene hadde ofte feilaktig inntrykk av hvordan p-piller skal brukes riktig. Kvinnene med de mest feilaktige oppfatningene var lavt utdannet og hadde lav seksuell aktivitet.

Det er helt klart at kvinner blir for dårlig informert om hvordan p-piller faktisk virker. Bare 4 av 10 kvinner har legen som sin hovedinformasjonskilde. Det er gjennom mediene at kvinner stort sett får informasjon om prevensjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Informasjonskampanje for p-piller
Dr.Bente Træen mener at mange flere kvinner kunne dra nytte av å bruke p-piller. Hun mener det er sannsynlig at rene informasjonskampanjer kunne bidra til å øke p-pillebruken, og understreker også at helsepersonell bør få bedre opplæring slik at de kan gi mer målrettet informasjon.

Silje Stavik mozon.no 12.03.01

Kilde: Nytt fra miljø-og samfunnsmedisin nr. 5 2001, Folkehelsa.