Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.comVis mer

- Kvinner våkner raskere fra narkose

Kvinner skiller ut intravenøst sovemiddel raskere enn menn. Doseringene bør revurderes, mener norsk forsker.

Anestesilege og forsker Siv Cathrine Høymork ved Ullevål Universitetssykehus har i sin doktorgrad studert to verktøy som skal hjelpe til med å gi riktig narkosedosering til pasienter.

Da hun akkurat hadde begynt på dette arbeidet, kom resultatene fra en amerikansk studie som viste at kvinner våkner raskere fra narkose enn menn. Dette har Høymork også fått bekreftet i sine studier.

Høymork ville vite hvorfor dette skjer. Ved hjelp av blodprøver fant hun at mengden intravenøst sovemiddel i blodet synker raskere hos kvinner, noe som er et helt nytt funn.

Vil du vite mer om narkose? Les mer her:

- Fettvev mulig forklaring

Høymork har foretatt og analysert prøver av 60 unge pasienter som gjennomgikk ukompliserte operasjoner i beina ved Ullevål Universitetssykehus i perioden 2002-2003.

Pasientene fikk tilført det vanlige sovemiddelet propofol. Forskningen viser at mengden sovemiddel i blodet sank noe raskere hos de kvinnelige pasientene enn hos de mannlige. Dette fant Høymork ved å ta blodprøver av pasientene etter at operasjonen var avsluttet og pasientene ikke lenger fikk tilført sovemiddelet.

Hvorfor dette skjer, vet man ikke, og det har heller ikke Høymork forsket på.

- Men en mulig delforklaring er at kvinner har mer fettvev som suger til seg medisinen raskere, sier Høymork.

Les også: Flere opereres for fedme:

- Mer narkosemiddel til kvinner

Faktorer som høyde, vekt, alder og sykdom har betydning for mengden narkosemiddel en pasient får.

Høymork, som har publisert studien i tidsskriftet British Journal of Anesthesia, mener hennes funn betyr at kvinner bør få noe mer intravenøst sovemiddel under narkose enn menn.

Publikasjonen i dette tidsskriftet førte til at en gruppe britiske forskere nå jobber med å legge inn kjønnsfaktoren i hjelpemidler som brukes til å dosere propofol ved narkose.

- De fleste overdoseres i dag, så man kan kanskje heller si det slik at det er mulig mannlige pasienter trenger litt mindre intravenøst sovemiddel enn kvinner, sier hun.

- Men det er ingen grunn til bekymring, vi snakker selvsagt om helt trygge rammer, legger hun til.

Høymork understreker at det er sjeldent pasienter våkner under narkose, og at smerte forbundet med narkose eller komplikasjoner i forbindelse med narkose også er meget sjeldent.

Studien om kjønnsforskjeller er finansiert av Forskningsrådet.

Danske eksperter advarer kirurger mot å operere pasienter med alvorlige søvnproblemer. Les mer her: