Kvinner syke av arbeidsklima

Kvinner er spesielt utsatt for plager som skyldes dårlig inneklima på arbeidsplassen, viser ny forskning.

Økende forekomst av astma blant fremtidige arbeidstakere gjør at forskerne nå roper varsku.

Astma er den vanligste jobbrelaterte lungesykdommen i den vestlige verden.

En nylig publisert undersøkelse fra Midt-Norge om arbeidsrelatert astma i Norge, viser at kvinner er betydelig mer plaget av dårlig inneklima enn det menn er. Spesielt utsatt er kvinner innen helse- og omsorgsyrker, utdanningsyrker og renholdsyrker.

Dårligere inneklima
- Det er mye som tyder på at kvinner hyppigere reagerer på dårlig inneklima. Årsaken er foreløpig ukjent. Dette er et område det har blitt gjort lite forskning på tidligere, og det har lenge vært betydelig underrapportering på arbeidsrelatert astma i Norge, sa stipendiat Jan Vilhelm Bakke fra Universitetet i Bergen under et foredrag på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen på torsdag.

Til tross for at man ikke vet nøyaktig hvorfor kvinner er mer utsatt for arbeidsrelatert astma, presenterte Bakke likevel enkelte mulige årsaker.

- Kvinner arbeider ofte i dårligere fysisk inneklima enn menn. Sammenliknet med typiske mannsyrker har kvinneyrker generelt dårligere inneklima på arbeidsplassen. Det viser seg at kvinner bare har om lag 80 prosent av den luftmengden som menn har tilgjengelig på sin arbeidsplass. De har i tillegg ofte dårligere ventilasjon. Det er ofte mer trekk og mindre areal på jobben, sa Brekke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han understreket også at kvinner ofte er mer fysisk bundet til arbeidsplassen enn hva menn er, på grunn av organisatoriske forhold.

Flere unge astmatikere
I Norge er et gjennomsnittsmenneske innendørs 90 prosent av livet, og om lag 20 prosent av innetiden tilbringer vi på arbeidsplassen. Bakke fortalte videre at det er en stadig økende forekomst av astma hos barn og unge i dag, noe som kan skape problemer når de senere skal inn i arbeidslivet.

- Vi ser ofte at mennesker som har slitt med astma som barn og har vokst det av seg, igjen får et problem når de kommer til en arbeidsplass med dårlig inneklima. Unge mennesker er i dag i økende grad plaget av astma, allergi og overfølsomhet, og med mindre dette problemet tas alvorlig vil det vokse seg større i framtiden, sa Bakke.

De vanligste symptomene på dårlig inneklima:

- Tørre øyne

- Tett nese

- Tørr hals

- Unormal trøtthet

- Hodepine

 

 

Mozon.no, 03.10.2006