Kvinner og menn trener like mye

Kvinner og menn er nesten like ivrige til å trene og mosjonere viser en undersøkelse fra Statistikk sentralbyrå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Resultatene av undersøkelsene om nordmenns levekår viser at kvinner og menn er nesten like ivrige til å trene og mosjonere.

Tre av fire nordmenn er aktive minst én gang per måned og én av fire nordmenn er medlem av et idrettslag.

Alder ser ut til å være den faktoren som i størst grad påvirker mosjonsinteressen. Én av tre i alderen 67-79 mosjonerer aldri, mens for de i alderen 16 til 24 år er kun hver tiende. Selv om det totalt sett er liten forskjell i mosjonsaktiviteten mellom menn og kvinner, er det de eldre kvinnene som er minst aktive.

Mindre aktiv enn før
En mindre del av fritiden til både kvinner og menn ble brukt til idrett og friluftsliv en gjennomsnittsdag i 2000 sammenlignet med 30 år tidligere. Mens fritiden økte med 25 prosent fra 1971 til 2000, økte tiden som ble brukt til idrett og friluftsliv med kun 11 prosent. Totalt sett bruker unge mennesker mindre tid til slike aktiviteter i 2000 enn de gjorde i 1971.

For de eldre er det omvendt: Både totalt sett og i forhold til disponibel fritid bruker de eldre mer tid til idrett og friluftsliv nå enn for 30 år siden.

Ut i det fri
De friluftslivsaktivitetene nordmenn liker best er fotturer og spaserturer. Et flertall av befolkningen er på fottur i skogen og knapt halve befolkningen går på tur i fjellet i løpet av året. Men det er de godt voksne som går mest på tur.

Sammenlignet med undersøkelser fra 20-30 år tilbake, har det vært en nedgang i flere typer fritidsaktiviteter. Det er særlig de unge som er mindre aktive i det tradisjonelle friluftslivet der fot- og skiturer har stått sentralt. På den annen side, blir pensjonistene stadig sprekere og mer aktive fritidsmennesker.

For de unge er det lagidrettene som lokker de fleste. Kvinnene er de som er mest aktive innenfor aerobics, mens mennene driver mest med fotball og tennis.

Høyt utdannede trener mer
Utdanning har positiv betydning for mosjonsaktiviteten. I alle aldersgrupper er det de med høy utdanning som er mest aktive.

Utdanning har også betydning for turaktiviteten. Mens gjennomsnittlig antall fotturer per år er 34,9 for befolkningen som helhet, er antallet 41,5 for dem med høy universitets- eller høgskoleutdanning.

 

Mozon.no, 16.06.2004