Kvinner med lange ben lever lenger

Kvinner med korte ben har høyere risiko for å utvikle hjertesykdom enn sine langbente søstre, viser forskning.

Forskere har funnet en sammenheng mellom lang benlengde og hjertesykdom hos kvinner, rapporterer den engelske avisen Daily Mail.

Forskningen er gjort ved Bristol university, og ble publisert i tidsskriftet Heart.

Resultatene tyder på at kvinner med lange ben er mindre utsatt for hjertesykdom, og at kvinner som er eldre, tjukkere og røyker mer enn gjennomsnittet er mer utsatt.

Det var også mer sannsynlig at kvinnene som hadde hjertesykdommer hadde høyere kolesterol, var mer resistente mot insulin og kom fra arbeiderklassefamilier.

Forskerne tror de lange benene er et resultat av sunt kosthold i barndommen.

Ifølge forskerne sank risikoen for at man skulle få hjerteproblemer med 16 prosent for hver tomme med ben som var over gjennomsnittet.

- Det er lite sannsynlig at den beskyttende effekten de lange benene gir kan forklares med tykkere pulsårer eller mindre krymping med årene, sier doktor Debbie Lawlor, som ledet studien.

Å bli oppfostret på brystmelk og et kosthold med høyt energiinnhold ved toårs-alderen, samt å bli født inn i en velstående familie, ser ut til å påvirke veksten av benene - og dermed senke risikoen for hjertesykdom.

Å bli født av fattige foreldre som røyker ser ut til å virke negativt inn på veksten, ifølge forskerne.

- Sammenhengen mellom benlengde og hjertesykdom tyder på at disse faktorene også øker risikoen for hjertesykdom, sier forskerne.

Lawlor og kollegene hennes målte høyden, benlengden og vekten til mer enn 4000 kvinner mellom 60 og 79 år. Omtrent 700 av dem hadde en hjertesykdom.

Mozon.no