Kvinner lider mer

Lei av menn som mener du klager for mye over smerte? Nå er det bevist: kvinner opplever mer smerte enn menn.

Ikke bare opplever en kvinne mer smerte i løpet av livet enn en mann. Plagene kommer også oftere, varer i lengre perioder og oppstår i flere deler av kroppen. Denne ulikheten kan gjør at smerteerfaringen også blir verre enn for menn.

Kvinner mer emosjonelle
I følge Ed Keogh, psykolog ved det engelske University of Bath, tenker menn og kvinner ulikt om smerte. Menn tenker først og fremst på smerten som et problem de må løse. De vil finne ut hvordan de kan håndtere smerten og fortsette livet. Kvinner er derimot mer emosjonelle. De fokuserer mer på plagen og hvordan de føler seg, heller enn å tenke på hvordan de kan takle den.

- Mens sansefokusstrategien brukt av menn hjelper med å øke smerteterskelen og smertetoleransen, hadde ikke det noen fordeler for kvinner. Kvinner som konsentrerer seg om de emosjonelle aspektene ved smerten kan faktisk oppleve mer smerte som et resultat, trolig fordi følelsene forbundet med smerte er negative, sier Keogh til Daily Mail.

Det gjenstår fremdeles mye forskning for å finne ut hvordan kjønnforskjellen er når det gjelder smerte.

Biologiske mekanismer
I en av studiene ble deltakerne bedt om å plassere armen i et kar med varmt vann. Deretter flyttet de den over i isvann. Forskerne målte smerteterskelen - punktet da deltakerne først kjente smerte - og smertetoleranse - punktet da de ikke lenger tålte smerten. Kvinner hadde både lavere smerteterskel og smertetoleranse.

- Forskning forteller oss at kvinner opplever et større nummer av smerteepisoder gjennom livet enn menn, i flere kroppsområder og med større hyppighet, sier Keogh til Daily Mail.

Han sier videre at den største grunnen til kjønnsforskjellen trolig er biologiske mekanismer, som genetiske- og hormonelle ulikheter. Sosiale og psykiske faktorer er også viktig.

Mozon.11.07.2005