Kvinner kan ikke prute

Kvinner er mest tilbakeholdne når det gjelder å forhandle om pris. Danske kvinner, i alle fall...

Dårlige forhandlere

En undersøkelse foretatt av Rambøll Management for Jyllands-Posten viser at kvinner er mye dårligere til å forhandle om prisen enn menn.

Dermed har vi delvis fått bekreftet vår teori i kommentaren: Damer dårligst på pruting - i alle fall om vi tillater oss å forutsette at danske og norske kvinner oppfører seg ganske likt når de er på shoppingtur.

77 prosent gidder ikke

Undersøkelsen er foretatt ut fra et representativt utsnitt på 1.037 personer over 17 år, og de er blitt stilt spørsmålet: Hvor ofte forhandler De om prisen, når de handler? Det var da mulig å gi et av følgende fem svar: Aldri, sjelden, av og til, ofte eller alltid.

Undersøkelsen viste at 77 prosent av kvinnene svarte at de aldri eller sjelden forhandlet om prisen. Tilsvarende tall for mennene var 58 prosent.

På den positive siden svarte "bare" 23 prosent av kvinnene at de alltid, ofte eller av og til forhandlet om prisen. For mennenes vedkommende var imidlertid denne prosentandelen på hele 41 prosent.

DinSides lesere

I vår tidligere kommentar om emnet, stilte vi følgende spørsmål til leserne (delt opp på kvinner og menn): Pruter du på forsikringsprisene?

66 prosent av mennene svarte "ja" - mens 57 prosent av kvinnene svarte "ja" (det var imidlertid cirka tre ganger så mange menn som svarte enn kvinner). Nå er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke er en vitenskapelig fundert undersøkelse, men utelukkende en tilkjennegivelse av lesernes mening - men tendensen er nok klar likevel! Kvinner er dårligere til å forhandle om pris enn menn...

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvorfor er det slik? Er kvinner bare slappere - eller rett og slett oppdratt til å være mer tilbakeholdne og snille? Si din mening i debatten under.

Kilde, deler av artikkelen: Rambøll Management for Jyllands-Posten.

Mer om kvinner og økonomi: