Kvinner gjenkjenner ansikt

Kvinner er mye flinkere til å huske ansikter enn det menn er, viser en svensk undersøkelse. Kvinner egner seg derfor i arbeid i sikkerhetsbransjen.

Mer enn 1800 brukere av Internett deltok i undersøkelsen, som tydelig viser at kvinner gjenkjenner ansikter lettere enn menn.

Deltakerne i den nettbaserte undersøkelsen ble vist åtte forskjellige ansikter. Deretter skulle de plukke ut ansiktene blant ansikter som var svært like de første ansiktene de ble eksponert for.

Det er vanskelig å si hvorfor kvinnene utmerket i forhold til mennene i undersøkelsen, sier Josef Bigun ved Halmstad Universitet i Sverige. Han spekulerer i om kvinner er flinkere til å gjenkjenne ansikter fordi de ofte har hovedansvaret for barn og dermed også mer øyekontakt med barna.

- Uansett hva årsaken er ville han anbefale å ansette kvinner i jobber hvor det er viktig med ansiktsgjengkjennelse, som for eksempel som butikkdetektiver og annet sikkerhetsarbeide.

Kilde: New Scientist

 

Mozon.no, 01.06.01