Kvinner foretrekker p-piller

Selv om p-plaster er et godt alternativ, foretrekker kvinner i USA å ta p-pillen.

I følge en ny amerikansk studie er det mer sannsynlig at kvinner i fruktbar alder fortsetter å bruke p-piller som prevensjonsmiddel, enn p-plaster, skriver Reuters Health. For selv om det er enklere med p-plaster, er det mindre effektivt enn p-pillen, sier legene bak studien.

- Vi har oppdaget at kvinner som bruker p-plaster har større sjanser for å bli gravide, og dessuten avbryte bruken, sier Dr. Arvind Bakhru ved University of Maryland School of Medicine i Baltimore, USA.

De fleste p-piller skal taes hver dag, i 21 dager, etterfulgt av en pillefri uke, mens p-plasteret skiftes en gang i uken i 3 uker, etterfulgt av en plasterfri uke. Flere opplever imidlertid at plasteret løsner fort eller reagerer på det.

Mange kvinner i USA rapporterer om å ha unnfanget mens de brukte prevensjon.

På bakgrunn av dette ville Bakhru og hans kolleger undersøke effektiviteten til de forskjellige prevensjonsmidlene.

Fortsatte bruk av p-pille
Forskerne samlet data fra 1 230 kvinner som gikk til prevensjonsrådgivning på en fertilitetsklinikk, og som ikke hadde brukt hormonell prevensjon tidligere.

Av disse begynte 579 av kvinnene med p-pille, mens 651 begynte med p-plaster.

Resultatene viser at nesten 40 prosent av kvinnene ikke tok mer kontakt med klinikken. Og det var mer sannsynlig at kvinner som tok p-plaster (45 prosent) ikke gikk til oppfølging enn kvinner som tok p-pille (30 prosent).

Vedvarende bruk av prevensjon, utover de tre første syklusene, var betraktelig høyere hos kvinnene som tok p-pille enn de som anvendte p-plaster. Dette til tross for at bare 3 prosent opplevde å få hudirritasjoner av p-plasteret.

Forskerne fant også at færre av p-pillebrukerne ble gravide, enn de som brukte p-plaster.

Bakhru mener det var større sjanse for at kvinnene som brukte p-plaster allerede hadde vært gravide eller hadde hatt svangerskapsbrudd, og at det var mer sannsynlig at disse kvinnene droppet all form for hormonell behandling.

- Dette kan forklare hvorfor færre fortsetter å bruke plasteret og hvorfor det virker mindre effektivt i vårt samfunn, sier Bakhru.

Studien er publisert i tidsskriftet Obstetrics and Gynecology.

P-plaster lite brukt i Norge
I Norge har p-plasteret ikke blitt noen stor suksess.

- Men det er ikke noe dårligere prevensjonsmiddel. Ved riktig bruk av p-plaster er det like sikkert som p-pille. Men da p-plaster har vært knyttet til økt fare for blodpropp, foretrekker nok flere å bruke annen prevensjon, sier Siv Gamnes, daglig leder i Klinikk for seksuell opplysning i Oslo til Mozon.

Per i dag bruker rundt 7 500 kvinner i Norge p-plaster, ifølge Legemiddelverket. Antall p-pillebrukere er rundt 200 000.

Hvilken prevensjonstype passer best for deg? Sjekk prevensjonsguiden!

 

Mozon.no, 15.08.2006