Kvinner får kols først

Kvinner får lungesykdommen kols åtte år tidligere enn menn, viser en ny undersøkelse. Kvinner som røyker har også større risiko for å utvikle alvorlig kols enn det menn har.

I undersøkelsen presentert i det amerikanske legetidsskriftet Chest, slås det fast at mens lungesykdommen kan påvises hos menn fra 40 - 45-års-alderen, kan den oppdages inntil åtte år tidligere hos kvinner.

Undersøkelsen viser også at kvinner som røyker, er mer disponert enn menn for å få sykdommen, selv når de røyker mindre enn menn.

Klinikkoverlege Olav Kåre Refvem ved Glittreklinikken, Norges største spesialsykehus for lungesykdommer, mener undersøkelsen viser hvor viktig det er at spesielt kvinnelige røykere ikke nøler med å oppsøke lege for å slå fast om de kan ha utviklet sykdommen.

- Kvinner tåler sigarettrøyk dårligere enn menn. Vi er ikke sikre på årsaken, men det kan blant annet henge sammen med at kvinner har mindre lunger og derved mindre kaliber på luftveien enn menn. Den mest effektive kuren for å forebygge kols, er den samme som den alltid har vært: Stump røyken, sier Refvem.

 

Mozon.no, 29.12.2005