Jenter og kvinner er mindre fysisk aktive enn menn, viser studier. Foto: Colourbox
Jenter og kvinner er mindre fysisk aktive enn menn, viser studier. Foto: ColourboxVis mer

Kvinner er slappere

Mens guttene løper etter ballen, prater jentene på sidelinja.

Kvinner er mindre fysisk aktive enn menn både i barndommen og senere i livet.

Mens gutta løper etter ballen i friminuttet, står jentene og konverserer i hjørnet. Og mens menn i 70-årene i større grad drar ut for å bedrive fysisk aktivitet, holder kvinnene seg oftere rundt tuftene med huslige gjøremål.

All aktivitet er selvsagt av det gode, men husarbeide har nå engang lavere intensitet enn rene mosjonsaktiviteter. Dette ifølge Professor Ken Fox fra University of Bristol, som har studert aktivitetsnivå hos personer over 70 år. Studien er omtalt i BBC News.

Ifølge en norsk undersøkelse fra 2007 (Graff-Iversen m.fl.) er det omlag dobbelt så stor andel menn som kvinner som trener aktivt flere ganger i uka. Det bemerkes imidlertid at kvinners fysiske aktivitet kan være underrapportert fordi tungt husarbeid og annen daglig aktivitet ikke defineres som trening.

PRISTEST: Her trener du billigst

Fysisk aktivitet blant voksne nordmenn
 30 år40-45 år60 år75 år
Mosjon minst tre timer per uke:    
Menn55495455
Kvinner58535145
     
Hard mosjon minst tre timer per uke:    
Menn25191713
Kvinner141285
Kilde: Graff-Iversen m.fl. 2007


Mens 51 prosent av norske kvinner på 60 år raporterer at de mosjonerer minst tre timer per uke, rapporterer 54 prosent av menn i den samme aldersgruppen om samme aktivitetsnivå. For 75-åringer er tallet 45 prosent kvinner og 55 prosent menn. Se for øvrig tabell til høyre for øvrige aldersgrupper.

Dette forbrenner du

Her kan du se hvor mye energi du forbruker per time med disse aktivitetene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hverdagsaktiviteter: (kcal/time)
Rolig gange: 215
Hus- og hagearbeid: 252
Klippe gress (skyveklipper): 281
Lage mat/re opp senger: 236
Snømåking: 481
Sove/sitte og lese/se på tv: 74

Sportsaktiviteter: (kcal/time)
Aerobics, hard: 814
Alpint: 591
Dansing, moderat tempo: 259
Fotball: 510
Rask gange: 384
Jogging: 666
Langrenn: 405
Skøyteløp: 273
Svømming, rask: 296
Sykling, rask: 658
(Kilde: Forbrukerportalen.no)

Sju treningsmyter som gjør vondt verre

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om lett aktivitet i mange timer kan gi samme energiforbruk som moderat eller høy aktivitet i et kortere tidsrom - så vil lett aktivitet ikke ha samme gevinst for kondisjonen som aktivitet med moderat eller høy intensitet.

Jentene skravler - gutta løper

Også skolejenter er mindre aktive enn sine skolekamerater. En studie fra Liverpool John Moores University viser at jenter i 10-11-årsalderen deltar i seks prosent mindre fysiske leker enn gutter i samme alder. Dette ifølge BBC News.

Studien fant at mens gutter i denne aldersgruppen i større grad beskjeftiger seg med mer fysisk utfoldende aktiviteter i større grupper, som fotball og annet, leker jentene på en annen måte. De leker i mindre grupper og med mer stillestående aktiviteter som ordleker, sosialisering og konversasjon.

Ifølgge en undersøkelse fra det norske Helsedirektoratet fra 2005-2006, er 91 prosent av niårige gutter fysisk aktive minst 60 minutter per dag, mens 75 prosent av jentene i samme aldersgruppe er like aktive. En annen rapport fra 2008, viser at særlig jenters aktivitetsnivå synker fra barne- og tenårene og frem mot voksen alder; fra 9 til 15 års alder synker aktivitetsnivået med 43 prosent.

Vi tester personlig trener: Et blodslit for å bli sprek

Konsekvenser

- Skolene burde være oppmerksom på forskjellene mellom gutters og jenters lek på lekeplassen, og legge forholdene til rette med utstyr og aktiviteter som kan oppfordre jenter til å ta del i mer aktiv lek, sier forsker Dr Nicky Ridgers ved Liverpool John Moores University ifølge BBC News.

Fysisk aktivitet er viktig for å bygge sterke bein og ledd.

- Jeg er bekymret for at jenter som er mindre aktive under lek kan være mer utsatt for benskjørhet senere i livet, sier professor Alan Maryon-Davis ved Storbritannias folkehelseinstitutt (UK Faculty of Public Health).

Han oppfordrer ifølge BBC News til godt med organisert sport og andre fysiske aktiviteter for jenter. Også den godt voksne del av befolkningen bør fylle på med forskjellige aktiviteter for å opprettholde styrke og utholdenhet - og for å pleie mobilitet og fleksibilitet.

Hvor aktiv er du?

Hvor ofte trener du? (Avsluttet)
3-4 ganger i uka(50%)
To ganger i uka(18%)
Daglig(17%)
Aldri(10%)
En gang i uka(6%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Ifølge Folkehelseinstituttet i Norge forebygger fysisk aktivitet blant annet type 2 diabetes, hjerte-karsykdommer, muskel-skjelettplager og enkelte former for kreft. Ferske tall viser også at mellom 15 og 30 prosent av 40- og 45-åringene er lite fysisk aktive i fritiden. Det samme gjelder 9-18 prosent av tiendeklassingene.

Anbefalinger

Det norske Helsedirektoratet har følgende anbefalinger til fysisk aktivitet for den norske befolkningen. Dette er også i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

Tren riktig for alderen

  • Voksne: Voksne bør drive fysisk aktivitet med moderat intensitet minimum 30 minutter daglig, for eksempel i form av en tur med rask gange der en blir varm og får økt puls. Dette er nok til å gi en helsegevinst for dem som tidligere bare har hatt lette daglige aktiviteter. Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, f. eks. 3 x 10 minutter.
  • Barn: For barn og unge anbefales minst 60 minutters variert daglig fysisk aktivitet med både moderat og høy intensitet. Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker i løpet av dagen.