Kvinner drikker mer

Et av de mest stereotypiske symbolene på maskulinitet er øl og whisky. Men nå blir gutta kanskje drukket ut av kvinnene?

Kvinners alkoholforbruk har endret seg drastisk de siste årene. Historisk sett har kvinner drukket langt mindre enn menn, men nå viser det seg at kvinner drikker mer vin enn menn.

Unge jenter drikker dobbelt så mye som for ti år siden. Og i følge ekspertene øker forbruket fremdeles.

- Mens guttenes alkoholforbruk kan se ut til å ha stagnert og være på vei nedover, øker jentenes forbruk fortsatt, sier professor Edle Ravndal ved SIRUS i en pressemelding.

En engelsk undersøkelse viser også at kvinnelige sjefer drikker langt mer enn sine medsøstere i lavere stillinger. I tillegg har de 3,5 ganger så stor sjanse til å pådra seg et alkoholproblem.

I følge Forbundet mot Rusgift har kvinners gjennomsnittlige alkoholforbruk (målt i liter av ren alkohol) økt fra 1,8 i 1999 til 2,4 i 2004. Tallene for menn er henholdsvis 4,6 og 5,5 liter.

Det at mannens alkoholforbruk har økt enda mer en kvinnens gir også grunn til bekymring. Men mens gutta i 1973 drakk fire ganger så mye som kvinner, drikker de nå ”kun” dobbelt så mye.

Lett å få tak i
Det er flere grunner til at kvinners alkoholforbruk har økt, ifølge Forbundet mot Rusgift. Det er lettere enn noen gang å få tak i alkohol, og av den grunn vil forbruket blant befolkningen naturligvis også øke. Dette gjelder også for kvinner.

Andre årsaker er at befolkningen i helhet drikker mer, at barn i mindre grad vokser opp med foreldre som ikke drikker og at det er flere yrkesaktive kvinner som ferdes i mannsdominerte miljøer, der alkoholforbruk forekommer mer hyppig. I tillegg aksepteres det i større grad at kvinner drikker alkohol og at de opptrer i påvirket tilstand.

Den siste utgaven av tidsskriftet Mot Rusgift tar blant annet opp kvinners forhold til alkohol.

Som gift for fosteret
Alkohol er et av de giftigste stoffene kvinner kan påføre barnet i et svangerskap. Alkoholen trenger seg gjennom kvinnens blod og direkte til fosterets hjerne, som er under utvikling gjennom hele svangerskapet. Det kan ha alvorlige konsekvenser.

- Skadene alkohol påfører fosteret deles i hovedsak inn i Føtalt Alkohol Syndrom (FAS) og Føtale Alkoholeffekter (FAE). FAS gir et spesielt utseende, vekstreduksjon, lite hode og/eller andre problemer med sentralnervesystemet. FAE gir derimot normalt utseende, men samme problemer med sentralnervessystemet. Skadene på sentralnervesystemet gir seg utslag i kognitive, motoriske og atferdsmessige problemer, sier overlege Ann-Mari Brubakk ved St. Olavs hospital.

Britiske forskere hevder imidlertid at det er ufarlig for gravide å drikke litt alkohol.

 

Mozon.no, 16.06.06