Kvinner & netthandel

NETTHANDEL: Det er de næringsdrivende som handler mest på nett. I dag står forbrukerne kun for 10% av den totale netthandelen. Men nå kommer kvinnene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Et av de mest spennende trekkene ved netthandel er at andelen shoppende kvinner er økende.

Men hvilke kvinner handler på nett, hva kjøper de, og hva er det som gjør at noen ikke kjøper noe?

Mange har uttalt seg om disse spørsmålene, men de fleste av disse selvutnevnte ekspertene har hittil vært menn.

Cand.Polit Pia Ørnlund er en av de første kvinnene som har sett på kvinner og netthandel fra et akademisk synspunkt. Nybrottsarbeidet resulterte i en hovedfagsoppgave om temaet ved universitetet i Oslo.

Ikke utelukkende en mannsbastion

E-post til Cand.Polit: Pia Ørnlund
E-post til Cand.Polit: Pia Ørnlund Vis mer

Det er fremdeles flere menn enn kvinner som handler på nettet, men overvekten av menn er mindre enn man kanskje skulle tro, i følge Norsk Gallup er den på 57.5%.

Men finnes det noe fasitsvar på hvorfor kvinner ikke handler i nettbutikker?

- Nei, det er ikke mulig å gi en enkel forklaring, det er flere momenter som slår inn, sier Ørnlund.

- En ting er f.eks. dagens situasjon, der media stadig forteller om dot-com selskaper som sliter økonomisk. Dette fokuset kan gjøre at kundene oppfatter leverandørene som useriøse og upålitelige. Internetthandelen kan dermed ende i en ond sirkel, der kundene svikter grunnet negativ omtale, og omtalen er resultatet av at kundene svikter.

Stemmer myten om at Internett og datamaskiner innebærer en teknisk terskel for kvinner?

Det blir nok litt for enkelt, men det er ingen tvil om at både tilgang til Internett, og ikke minst bruk av datautstyr krever kunnskap, påpeker Ørnlund.

- Sammenligner vi gutter og jenter som studerer data får vi et klart skille mellom kjønnene. Generelt sett er ikke jentene særlig interesserte i det maskintekniske. De mener det er mer interessant å se på datamaskinen som et redskap til å nå sine mål.

- I tillegg er det relevant å se om netthandel passer sammen med, eller erstatter kvinners tradisjonelle handlevaner, sier Ørnlund.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Trykk på lenkene til høyre for å se mer om erfaringene fra undersøkelsen.

Om undersøkelsen

- For å undersøke kvinners bruk og erfaring med netthandel intervjuet jeg 17 jenter/kvinner i ulike aldersgrupper;

  • 15 – 20 år: 5 unge jenter

  • 20 – 35 år: 4 modne jenter

  • 35 – 50 år: 4 voksne kvinner

  • Over 70 år: 4 eldre kvinner
Alle intervjuobjektene bruker Internett regelmessig, men deres forkunnskaper var variable, dels grunnet aldersforskjellene, dels PC tilgang og ’ansiennitet’/bruk, sier Ørnlund.