Kutt studielånet med 50.000 kroner!

Studielånet svir, og derfor er det viktig å redusere lånet så fort som mulig. Selv om du er i vill gledesrus over endelig å være ferdig, må du ikke glemme at oppgjørets time nærmer seg. Har du fullført en utdannelse normert til minst 10 semestre skal studielånet kuttes mellom 20.000 og 50.000 kroner.

Kutt studielånet med 50.000 kroner!

  1. Så mye kan du kutte:

For å få ettergitt lån må du fylle to vilkår: For det første må du ha tatt en utdanning som er normert til ti semester eller mer, og for det andre må du ha lån i Lånekassen.

Fram til i høst måtte studentene selv søke om å få ettergitt deler av studielånet etter å ha fullført en høyere utdanning. Selv om alle fikk innvilget ettergivelsen, var det liten tvil om at det var en uting at du faktisk måtte søke selv, dette burde selvfølgelig skjedd automatisk.

Ordningen ble med rette kritisert, blant annet fra studentavisen Universitas som den 1.desember hevdet at uteksaminerte studenter har gått glipp av 200 millioner kroner fordi de ikke hadde søkt om ettergivelse. Riktigheten av denne enorme summen ble imidlertid bestridt av lånekassen.

Nå er imidlertid praksisen endret.

Automatisk i år - men du må passe på

Kutt studielånet med 50.000 kroner!

I år skal du slippe å søke om ettergivelse. Lånekassen har nemlig bedt alle lærestedene i Norge om kandidatlister, slik at lånet kan ettergis uten søknad fra kandidatene. Ordningen vil omfatte alle som har tatt eksamen fra og med høstsemesteret 1999.

For deg er det dermed bare å passe på at du får den ettergivelsen du har krav på. Meld fra til Lånekassen med en gang dersom du ser at du ikke har fått redusert ditt lån.

Har du studert i utlandet må du fortsatt søke!

Den automatiske ordningen som nå er innført gjelder imidlertid ikke alle. Den plukker nemlig ikke opp de av dere som har studert i utlandet.

Har du studert utenfor Norges grenser må du altså selv passe på at du søker om ettergivelse.

Avla du avsluttende eksamen i høstsemesteret 1999 er søknadsfristen 30. april. Søknadsskjema får du ved å henvende seg til Lånekassen.

Husk at du må legge ved kopi av vitnemålet, samt en bekreftelse på at utdannelsen i utlandet faktisk tilsvarer en utdannelse som gir rett til ettergivelse i Norge.

Hvor mye får du ettergitt?

Reglene for ettergivelse av studielånet finnes i Lånekassens forskrifter. Nøyaktig hvor mye du kan få ettergitt i år vil imidlertid ikke være klart før i februar måned. Vi har imidlertid tallene fra ifjor, og de gir en god pekepinn på hvor mye du vil få i fradrag.

Det er faste krav til hvilke utdanninger som gir rett til ettergivelse. Utdanningen må ha normert tid på minimum 10 semestre, og skal svare til hovedfagsnivå eller tilsvarende. Alle som har fullført en utdanning som er omfattet av ordningen kan få redusert studielånet, uansett hvor lang tid de har brukt på utdanningen

I fjor etterga Lånekassen mellom 21.490 og 50.700 kroner avhengig av hvor mange semestre nettopp din utdanning var normert til.

Trykk på lenken øverst til høyre i artikkelen for å se hvor mye du kan få ettergitt.