Kutt skatten på boligsalget

SKATT: Med dagens høye boligpriser er sjansen stor for at du sitter på en pengebinge av dimensjoner. Følger du reglene, kan du i tillegg få fritak for gevinstbeskatning eller redusere skatten betydelig.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Selger du boligen din for mer enn du ga for den, vil gevinsten i utgangspunktet være skattepliktig - noe som også betyr at et eventuelt tap vil være fradragsberettiget.

Det er imidlertid fullt mulig å redusere beskatningen eller faktisk unngå gevinstbeskatningen helt.

For å slippe unna gevinstbeskatningen helt, må du ha oppfylt kravene til eier- og botid. Det kan du lese mer om ved å trykke her eller på lenken til høyre.

Slik reduserer du gevinstbeskatningen

Dersom du må skatte av gevinsten ved boligsalget, for eksempel fordi du har leid ut boligen de siste 3 årene, vil gevinstskatten bli beregnet ut fra forskjellen mellom boligens inngangsverdi og salgsvederlaget.

Eksempel:

  • Salgssum (i dag) - Inngangsverdi (prisen du ga for boligen)
  • = Gevinst ved salget som fører til gevinstbeskatning

Gamle investeringer blir gull verdt

Skal du selge en bolig du kjøpte før 1/1-92, kan du imidlertid redusere gevinstbeskatningen. Dette gjøres ved at inngangsverdien oppreguleres med en bestemt prosentsats. Satsene finner du hos Skatteetaten, se lenke nederst.

Eks: Bolig kjøpt for 500.000 i 1979
Olas bolig koster 500.000. I tillegg hadde han kjøpsomkostninger, altså dokumentavgift og tinglysingsgebyr på totalt 10.000 kroner.

Ola hadde i 1985 også utgifter til påkostning på kr 50.000, 25.000 kroner i utgifter til megler før boligen ble solgt for 1.050.000 i 1999 samt annonsering.

Regnestykket blir da slik:

Kilde: Skatteetaten.