Kurs reduserer ungdomsfyll

Kurs i konsekvenser av alkoholbruk fører til at færre drikker seg fulle på fest. En rekke videregående skoler setter alkohol på timeplanen.

- Vi fokuserer på hvilke forventninger ungdommene har til alkohol. Vi ser på effektene av alkohol, og hvilke forholdsregler man bør ta, sier sosialantropolog Bjarte Bøe.

Tusenvis av elever i videregående skole deltar i undervisningsopplegget Fryspunkt, som er utviklet av Stiftelsen Bergensklinikkene, på oppdrag for Bryggeriforeningen. IGOR/Rogalandsforskning står for gjennomføringen av programmet.

Undervisningen er ikke basert på skremsler, men fokuserer på de akutte skadene alkohol kan føre til blant uerfarne ungdommer. Det oppklarer også misforståelser om alkohol. Undervisningsopplegget er på til sammen ti skoletimer

En spørreundersøkelse som ble gjennomført blant ett tusen elever i Hordaland før og etter prosjektet startet, viser at mange elever endret holdning til alkohol.

Antallet elever som trodde de ville drikke seg fulle på neste fest ble redusert med ti prosent, og 12 prosent flere sa de ikke ville drikke alkohol i det hele tatt.

Stort engasjement
Alle førsteårselevene ved Sandefjord videregående skole, 600 i tallet, er blant dem som nå deltar i undervisningsopplegget Fryspunkt. Opplegget engasjerer elevene sterkt.

Mange av jentene vil ha frihet til selv å feste og drikke, men tror selv de blir strenge mødre. Gutta blir skremt når de lærer om hva fyll og overdreven alkoholbruk gjør med kroppen.

- Jeg visste ikke at man kunne dø av å drikke for mye, sier en av elevene.

Eleven synes også det er skremmende å regne ut hvor mye promille de får av forskjellige typer alkohol. De fleste blir overrasket over hvor fort promillen stiger. De har også lært at det er svært dumt å drikke alkohol på tom mage.

Gode vaner
Mange av 16-åringene i klassen har både smakt alkohol, festet og drukket seg fulle. De mener det ikke er vanskelig å få tak i alkohol. Noen kjøper selv øl eller rusbrus i butikken, mens andre får eldre venner til å gjøre det for seg. Noen innrømmer at de stjeler litt fra foreldrenes barskap.

Diskusjonen går livlig blant 16-åringene. Noen er tøffe, andre reserverte. Rundt halvparten av elevene i klassen at de har smakt alkohol.

- Vi ønsker at nordmenn skal ha gode vaner og holdninger til alkohol, slik de fleste tross alt har. Vi har ingenting å tjene på at våre produkter misbrukes. Derfor støtter bryggerinæringen undervisningsopplegg som forebygger skader og dårlige alkoholvaner, sier informasjonssjef Aina Lunde i Bryggeri- og mineralvannforeningen.

 

Mozon.no, 24.11.2004