Kult, kulere... MotHer?

Netcom lanserer innholdstjenesten "MotHer" for sine telefonkunder - primært de unge hvis vi skal dømme etter navnet på tjenesten. Å gå inn på tjenesten er gratis, mens bruken koster.

Nå kan alle Netcom-kunder få gratis adgang til tjenesten MotHer. Her finner du et knippe tjenester som kan benyttes opp mot mobiltelefonen.

Du får en kalenderfunksjon med planleggings- og varslingsmuligheter, egen e-postadresse med varsling til mobil ([email protected]), informasjon om hva du har ringt for og hvor mye du har på kontantkortet til enhver tid, systemer der du kan lage egne ringetoner (kan foreløpig kun brukes på Nokia-telefoner) og egne symboler som kan sendes i SMS-meldinger samt mulighet til å lage din egen adresse- og telefonliste. Du får også tilgang til en egen opplysningstjeneste som kan gi deg informasjon om alle Netcomnummer. Fra sidene kan du selvfølgelig sende SMS-meldinger til en eller flere mottakere (for eksempel til grupper du har definert på forhånd), og bestille tilleggstjenester til mobiltelefonen.

I tillegg til disse tjenestene presenterer Netcom et nytt magasin - MotHer Magazine - med artikler som for eksempel handler om skateboard, rollerblades og utesteder i Barcelona. Et magasin med innhold direkte rettet mot ungdomssegmentet.

Ikke helt gratis

Selv om Netcom proklamerer at det er helt gratis å benytte denne tjenesten, er det bare delvis korrekt. Du betaler riktignok ingen ekstra avgift for tilgang til tjenesten eller bruk på nettet. Både fakturainformasjon, e-postadresse med varsling om nye meldinger til mobilen, kalenderen, telefonboken og opplysningstjenesten er gratis. Tjenestene som skaper trafikk til telefonen koster penger. Vil du ha varsling om avtaler i kalenderen, koster det 99 øre per gang. Også om du mottar en melding du har bestilt i GSM-infotjenesten (for eksempel om at lottotrekningen er gjort nå…) koster det 99 øre. Laster du ned en ringetone du eller noen andre har komponert koster det kroner 2,99. Laster du ned symboler koster det kroner 1,49 per stk. Sender du SMS fra MotHer-sidene må du betale 0,99 per person du sender til. Så vær forsiktig med store gruppemeldinger…

Målet er lojalitet

En femtedel av Netcoms inntekter i første kvartal i år er i følge selskapet knyttet til bruk av SMS og informasjonstjenester. Dette er tjenester som særlig benyttes av kontankortbrukere og ungdom. Halvparten av unge i aldersgruppen 15 til 19 har nå mobiltelefon, og de fleste har også tilgang til Internett.

Dette er et marked med svært prisopptatte kunder og lav lojalitet, og Netcoms satsning er således et utilslørt forsøk i å holde på kundene. Gjennom å yte mange billige eller gratis tilleggstjenester og gratis e-postadresse, ønsker selskapet å øke kundenes lojalitet. Spesielt gjelder det deg som i dag bruker kontantkort. (Dvs. i hovedsak ungdomskundene.)

Når kontankortkundene registerer seg i denne nettjenesten, får også selskapet vite mer om kundene sine enn de vet i dag.

Ikke la deg binde

Alta Vista Livsvarig, gratis e-post. Videresender automatisk.
Email.com Livsvarig, gratis e-post. Videresender automatisk.
Hotmail Livsvarig, gratis e-post. Må leses på Internett.
HotPop Livsvarig, gratis e-post som operer via din vanlige e-postleser (med POP og SMTP-protokollene).
Lycos Livsvarig, gratis e-post. Videresender automatisk.
Netscape Livsvarig, gratis e-post. Videresender automatisk.
Rolling Stones Livsvarig, gratis e-post. Må leses på Internett.
Yahoo Livsvarig, gratis e-post. Må leses på Internett.
Anglefire Gratis hjemmesidevertskap.
Geocities Gratis hjemmesidevertskap.
Internic Gratis hjemmesidevertskap.
Tripod Gratis hjemmesidevertskap.
V3 redirect service Morsomme, gratis adresser. Setter automatisk videre til hjemmesiden din.

Er du redd for å binde deg opp slik at terskelen for å bytte leverandør blir større, bør du for eksempel heller velge andre gratis e-postadresser. Dette har vi skrevet en del om i en tidligere artikkel som du kan lese 2132 TARGET="_top">her.