Kryssord sunt for gamle

Hjernetrim som kryssord og sudoku kan forsinke svekkelsen av mentale evner hos eldre, melder Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Tidsskriftet siterer professor Ken Gilhooly fra Universitetet i Hertfordshire som har studert sammenhengen mellom kognitiv funksjon og mentalt, fysisk og sosialt aktivitetsnivå hos eldre, ifølge NTB.

145 personer mellom 70 og 91 år deltok i studien.

De som tok del i mentalt stimulerende aktiviteter, viste høyere kognitive evner, selv etter at resultatene ble justert for alder, kjønn, helse og sosioøkonomisk status. På den andre siden virket det som om det å delta i sosiale eller fysiske aktiviteter ikke gir en tilsvarende gevinst, skriver psykologitidsskriftet.

God alderdom
Mental trening er like viktig som fysisk bevegelse. I alle fall om du har planer om å nå alderdommen med mentale evner i behold.

Professor Ian Robertson ved Trinity College i Irland forsker på den menneskelige hjernen og er overbevist om at det er mulig å trene opp en god mental kapasitet.

- Vi blir stadig sunnere og lever stadig lengre. Den største trusselen mot en lang og lykkelig alderdom er muligheten til å kunne fungere godt mentalt, sier Robertson til avisen The Scotsman.

Han har skrevet boken "Stay Sharp With The Mind Doctor" hvor han forteller hva som skal til for å holde hjernen i god form.

Nyere forskning visser at enkle Sodoku-spill kan gjøre deg smartere i en fei.

 

Mozon.no,05.05.2006