Så mye hadde jeg...
Så mye hadde jeg...Vis mer

Kronen flyter!

Norges Bank ga tilsynelatende opp fastkurspolitikken mandag 24. august, etter å ha satt opp renten med ytterligere ett prosentpoeng, til åtte prosent for innskudd og ti prosent for utlån. Flere faktorer taler for å bruke inflasjonen som anker for rentepolitikken i stedet for valutakursen.

I Norges Banks pressemelding som ble sendt ut mandag 14. august heter det:

I den gjeldende forskrift for Norges Banks løpende utøvelse av pengepolitikken (valutakursforskriften) heter det: "Ved vesentlige endringer i kursen skal virkemidlene innrettes med sikte på at valutakursen etter hvert bringes tilbake til utgangsleiet."

Med disse renteøkninger har virkemidlene nå fått en slik innretning. Norges Bank vil etter dette ikke foreta ytterligere endringer i virkemiddelbruken inntil videre.

Betyr flyt

Det er ikke helt enkelt å tolke betydningen av disse setningene. På den ene siden betyr de at sentralbanken fortsatt ønsker en fast kronekurs. På den annen side betyr det at banken foreløpig ikke vil gjøre noe for å forsvare denne kursen. Man vil hverken heve renten ytterligere eller kjøpe kroner i markedet for å holde kursen oppe.

Altså flyter kronekursen på kort sikt.

Men det er uklart hva sentralbanken gjør om kronen i løpet av de kommende ukene ikke vil returnere til sitt gamle leie. Vil den da fortsette renteøkningene, eller eventuelt gå til markedsintervensjoner?

Vårt tips er at kronen nå får devaluere, og at vi man vil bruke de nærmeste dagene på å utarbeide et nytt renteregime.

Uten "anker"

Noe må være ankeret i pengepolitikken. Før var det gullet. Så ble det fastkursregimet i Bretton Woods. Så ble det forskjellige slanger, flyt og "skitten flyt". Ingenting har fungert uten det å holde orden i eget hus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Situasjonen nå, uten noe fast anker, er uheldig. Vi tror banken etter hvert vil bli pålagt å styre etter et inflasjonsmål.

Slik knuste de kronen

Internasjonale valutaspekulanter hadde stor suksess med sitt fremstøt mot Russland for to uker siden. Nå har de dessverre kastet sitt blikk på Norge. Spekulasjonen mot den norske kronen skjer på den måten at de selger norske kroner for fremtidig levering. (På engelsk kalles dette shortselling).

På samme måte som Star Tour selger deg feriereiser for levering i november, eller e-verket selger deg strøm for levering om tre månder, finnes det et livlig marked for valutahandel med oppgjør frem i tid.

(Det finnes ingen valutabørs - valutahandelen skjer direkte mellom aktørene. Det er store banker og deres kunder).

Om du ønsker å selge kroner med levering frem i tid, blir du enig med kjøperen om hvilket bytteforhold som skal benyttes. Kursen blir altså fastsatt nå, og kjøperen betaler et forskudd kontant. Som regel er forskuddet rundt ti prosent, for det er sjelden en valuta svinger mer i verdi enn dette på kort sikt.

Nå er poenget at du ikke har disse norske kronene som du har solgt. Du forventer at kronekursen skal falle, så du venter med å skaffe deg valutaen du skal levere kjøperen på oppgjørsdagen.

(Det er som om Star Tour selger deg en reise uten selv å ha skaffet flyseter og hotellrom - fordi man venter at det blir billigere nærmere avreise).

Om kronekursen i mellomtiden faller under det avtalte nivået, kan du oppfylle din forpliktelse til en rimelig penge. Forskjellen mellom den avtalte kurs og den kursen du skaffer deg kroner til, er din gevinst. Men om kronen ikke faller pådrar du deg et tap.

Du pådrar deg også et rentetap ved ikke å ha norske kroner mens du venter på et kursfall, siden renten i norske kroner idag er høyere enn i noen annen vesteuropeisk valuta.

Spekulantene er mye sterkere

Spekulantene hadde relativt gode odds. For det første har de aldri tapt et angrep på den norske kronen tidligere. Hver gang valutamarkedene har forventet en nedskrivning av den norske kronen har de fått rett. Etter å ha svidd av noen titalls milliarder kroner på å forsvare kronekursen (ved å være på kjøpersiden i de transaksjonene som ble beskrevet over), har Norges Bank alltid bøyd av til slutt.

Omsetningen i de internasjonale valutamarkedene sies å være på rundt 5.000 milliarder kroner hver dag. Så mange penger skifter riktignok ikke hender - som nevnt gjøres veddemålene vanligvis ved at bare ti prosent betales, og at man avregner tap og vinning på oppgjørsdagen. Likevel er daglig, reell omsetning kanskje 500 milliarder kroner.

Norges Bank kan på en god dag kanskje mobilisere 200-300 milliarder kroner til forsvar for kronen. Det er altså en halv dags omsetning i valutamarkedene.

Dessverre er fasiten slik: Om valutamarkedene tror at kronen skal ned, vil de posisjonere seg slik at de tjener på at dette skjer. Etter at de har inntatt sine posisjoner, har de et felles ønske om å tvinge den norske sentralbanken i kne. Det gjør de ved å øke sine posisjoner, vel vitende om at Norges Bank relativt raskt vil kaste inn håndkleet. Og om banken har is i magen, har neppe regjeringen det, der den ser hele oljefondet bli brukt på operasjoner med tvilsom utsikt til å lykkes.

Lukter blod

Renteøkningene fredag og mandag gjorde det relativt dyrt å spekulere mot den norske kronen. Men på den annen side var de et signal til markedene om at angrepene kunne lykkes. De første blodstripene ble synlige i vannet, og det vil tiltrekke flere haier. Derfor er forsvar mot en så overmektig fiende et nærmest håpløst foretakende: Jo bedre man forsvarer seg, jo flere angripere kommer det til.

Åtte prosent er rentegulv

Bankene får nå åtte prosent rente for kortsiktige innskudd i Norges Bank. Dette blir et gulv for utlånsrenten. Det er ingen banker som vil låne deg og meg penger til under åtte prosent rente, når de kan låne ut risikofritt til sentralbanken for denne renten.

På samme måte må bankene nå betale ti prosent rente om de vil låne penger i sentralbanken. Disse ti prosentene blir da et tak for innskuddsrenten. Ingen banker vil gi deg mer enn ti prosent for pengene dine, da vil de heller låne i Norges Bank.

De høye rentene vil vare til kampen er over. Vi tror den er over for denne gangen, men så lenge ikke valutaforskriften endres, den "grunnloven" Stortinget har gitt Norges Bank, så kan uroen komme tilbake når som helst.

Feilaktig kursregime

Det nåværende kursregimet for den norske kronen stammer fra regjeringen Brundtland. Etter kursuroen i 1992, opphevet Norges Bank kronens tilknytning til den felles-europeiske valutaen ECU. Men siden har man i praksis gjenopptatt fastkurspolitikken som ga oss så smertlige tap i 1992.

Å kjøre med faste valutakurser er helt galt for en økonomi som den norske, av flere grunner:

  • Landene i Europa er i ferd med å innføre en felles valuta. De store pengesummene som daglig brukes på valutaspekulasjon har altså ikke lenger noe å hente i EU-landene. De blir nødt til å gjøre penger på de gjensidige svingningene mellom ECU, dollar og yen, og ellers på de små valutaer hvor politikerne har vært dumme og arrogante nok til ensidig å erklære fast valutakurs. Russland tapte forrige mandag. Nå var det Norges tur.
  • Faste valutakurser fratar sentralbanken muligheten til å justere rentene etter det innenlandske behovet. Ifjor medførte det alt for lave renter. Sentralbanken kunne ikke gå ut og dempe opphetingen i økonomien i tide. I år får vi alt for høye renter. Norsk økonomi trengte avkjøling. Nå får den Pluto-temperaturer.
  • Valutakurssystemet forutsetter at svingningene i økonomien skal avdempes via finanspolitikken. Finanspolitikken er summen av det offentliges utgifter og inntekter. Det er imidlertid nesten uoverkommelig vanskelig å styre konjunkturene ved å si opp og ansette sykepleiere uten hensyn til det underliggende behovet for tjenestene. Heller ikke investeringer er lette å igangsette og stanse på veldig kort varsel.
  • Andre land har hatt stor sukess med å bruke renten til inflasjonsstyring, og bare det: På New Zealand er til og med sentralbanksjefens lønn avhengig av hvor nært inflasjonsmålet på 2,5 prosent pr. år han klarer å komme. For Norges vedkommende måtte målet vært en inflasjon som et veiet gjennomsnitt av handelspartnernes.

Disse svakhetene ved fastkurspolitikken tror vi er åpenbare for aktørene. Vi prøver å styre noe vi ikke har kontroll over, nemlig kronekursen. Det er langt bedre å forsøke å styre noe vi kan skaffe oss kontroll over, nemlig den innenlandske inflasjonen. Samtidig gir dette bedre disiplinering av Stortinget i finanspolitikken. Virkningen på valutakursen skulle på lang sikt bli den samme.

Dagens system gjør Norges Bank selv til den viktigste urokråka i det systemet den hevder den forsøker å stabilisere. Idag meldte Norges Bank seg ut. Men det er bare et taktisk trick - hovedsaken, at man prøver å kjøre med faste valutakurser, blir gjennomskuet av markedsaktørene som vil komme tilbake så fort renten kommer ned.