Krisehjelp på D-dagen

NETTMØTE: Ikke helt ferdig med selvangivelsen ennå? Skattebetalerforeningens Gry Nilsen har svart på spørsmål fra leserne i dag.

I dag er dagen. Har du ikke levert ennå, er det bare å hive seg rundt.

Leverer du selvangivelsen for sent, risikerer du både å miste klageretten, og å bli ilagt forsinkelsesgebyr.

Grunnet feil ved utsendelsen av selvangivelsen kan aksjeeeiere levere aksjeoversikten etter fristen uten å få forsinkelsesgebyr, men det er ingen grunn til å utsette det lenger enn du må.

Skattehjelp på DinSide

Vi i DinSides økonomiredaksjon har gjort vårt beste for å hjelpe våre lesere med selvangivelsen for 2006.

Foto: Bo Mathisen / Per Ervland
Foto: Bo Mathisen / Per Ervland Vis mer


Vi har gitt deg en kjapp og grei oversikt over hvilke punkter du må sjekke, vi har vist deg hvordan du får størst mulig uttelling på kortest mulig tid - og vi har hatt nettmøte med en av Norges fremste eksperter på skatt, advokat og leder av skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen.

I tillegg har vi den siste måneden gitt dere våre beste tips til hvordan du kan bruke skattesystemet til din fordel:

>>Alt om skatt på DinSide Økonomi

Under ser du svarene på en rekke spørsmål som leserne sendte inn tidligere i dag.

Nettmøtet er nå avsluttet.

Diabetes 2 ???

Innsendt av Jim
29.04.2007 20:51
Hvorfor er det slik at det innefor samme kommune er noen som får fradrag for alle sine utgifter uten å måtte dokumentere disse utgiftene og noen som ikke får? Kan de faktisk kreve dokumentasjon for utgiftene? Det er vanskelig å huske kvittering når man har svært lavt blodsukker og trenger mat for å få det opp igjen. Eller for ekstra vask av sengetøy/klær pga føling om natten/dagen. Dette fører jo til at man må kjøpe ekstra tøy for det slites MYE raskere. Hva kan jeg gjøre?
De som er rammet av diabetes vil ofte kunne kreve særfradrag for store sykdomsutgifter. Forutsetningen er at man det første året leverer en legeattest, som dokumenterer at sykdommen er kronisk. For å få sykdomsfradrg (merutgifter på grunn av sykdommen) må utgiftene overstige 9.180 kroner per år. Utgiftene må dokumenteres eller "sannsynliggjøres". Når det gjelder merutgifter til kost for diabetikere er det gitt et standardbeløp på 4.000 kroner, som gjelder for 2006 (og 2005). (For 2007 og senere år er det ikke gitt noe standardbeløp.)
Hvis man kan dokumentere eller sannsynliggjøre andre merutgifter slik at man totalt kommer opp i utgifter på minst 9.180 kroner kan man få sykdomsfradrag.

fritidsbåt

Innsendt av mya
29.04.2007 21:50
Hei!

Hvor mye skal man oppføre i verdi på fritidsbåt fra 1984 til kjøpspris (0g forsikringsverdi) 230000 sommeren 2006?
I og med at salgsverdien er over 50.000 kroner, skal formuesverdien - normalt - settes til 75 % av forsikringsverdien.

Riskbeløp

Innsendt av Siren
29.04.2007 23:14
Hei
KVar finner eg risk beløp på utelandsje aksjer?
Det er ikke RISK-beløp på utenlandske aksjer. RISK-reglene gjaldt bare norske aksjer.

lite inntekt

Innsendt av Taperen
30.04.2007 00:41
Hei, jeg har kun hatt 170´ i bruttoinntekt i 2006, Kan jeg få Skattebegrensning, eller er det kun om man har 95300 eller mindre? Og hva er; alminnelig inntekt etter korrigering?
Skattebegrensing ved lav alminnelig inntekt forutsetter at du mottar en trygdeytelse/pensjon. Skattebegrensning gis hvis alminnelig inntekt er maksimalt 95.300 kroner for enslige, og 156.300 kroner for ektefeller.
Med alminnelig inntekt menes nettoinntekt, dvs alle inntekter (pensjon, renteinntekter osv) minus alle fradrag (unntatt særfradrag for alder, uførhet, sykdom osv.).Ved beregning av grunnlaget for skattebegrensning legger man til 2 % av netto formue over 200.000 kroner.

I tillegg finnes det en skattebegreningsregel som omfatter alle, altså ikke bare trygdede/pensjonister. Det er en mer skjønnsmessig regel, og ligningskontoret vil vurdere på mer fritt grunnlag om man har så lite å leve av at man bør få skattebegrensing. Det er i praksis vanskelig å få skattebegrensing etter denne regelen dessverre.

enten eller?

Innsendt av magne
30.04.2007 07:04
Hei,

På årsoppgaven fra arbeidsgiver så er det i rubrikken for penskonsparing og forsikring ført opp med liten tekst at denne skal føres i pnkt. 2.1.1 og/eventuelt
3.2.2. Hvorfor er dette valgfritt? Hvordan er best å føre dette?
Når det gjelder jobbrelaterte utgifter kan man velge mellom minstefradrg eller faktiske ("virkelige") utgifter. For de aller fleste av oss lønner det seg å velge minstefradraget. Minstefradraget er i år på 34 % av inntekten, maksimalt 61.100 kroner. I normalår er det de færreste som har jobbrelaterte utgifter (kurs, bøker,overtidsmat, arbeidsklær etc.) som overstiger minstefradraget. Men noen ganger kan det være aktuelt, f eks hvis man har flyttet til annen by på grunn av jobben, og har hatt store flytteutgifter, eventuelt har hatt store utgifter til advokat pga jobbkonflikt.

Skatt på bolig

Innsendt av Paal
30.04.2007 08:41
Jeg har solgt og kjøpt bolig ila september 2006. Begge boligene fremkommer på selvangivelsen under post 4.3.2. Kan jeg bare slette den boligen jeg har solgt eller skal det fordeles ut fra hvor mange måneder jeg har bodd i hver av boligene?
Du kan slette den boligen du har solgt. Når det gjelder formue er det bare status per 31.12 som er interessant.

Fordele lånekostnad

Innsendt av Ludvig
30.04.2007 09:08
Samboer med felles barn. Lånet står i mitt navn. bolig oppført på oss begge som formue. Hun kommer ut med formue og skatt av dette men jeg sitter med renter på -81000 og 1.4 mill i lån.
Kan vi uten videre fordele denne slik at hun slipper formueskatt?
Som samboere skal dere fordele formue, gjeld gjeldsrenter etter hva den enkelte eier/er ansvarlig for. Hvis dere eier bolig 50/50, og er ansvarlig for gjeld 50/50 er det slik det skal føres opp i selvangivelsen. Dere kan altså ikke fordele fritt slik ektefeller kan.

PC

Innsendt av Tor
30.04.2007 09:34
Jeg har kjøpt en bærbar Pc som jeg bruker i jobben. Kan jeg trekke fra den delen jeg bruker den i arbeid, eller går dette inn under minstefradrag?
Går inn i minstefradraget.

restskatt

Innsendt av tube
30.04.2007 09:38
får jeg kun rente på resterende beløp hvis jeg bare f.eks betaler 70% av restskatten i dag??
Ja. Betaler du tilleggsforskudd i dag, blir det regnet med som en del av forskuddstrekket, og skatteetaten vil regne ut ny restskatt for deg. Du får bare rente på den restskatten som "er igjen". Alle monner drar! Renten på restskatt er 2,8 % hvis du får skatteoppgjøret i juni, og 3,1 % hvis du først får skatteoppgjøret i oktober.

Salg av Tomt

Innsendt av Sissel
30.04.2007 09:41
Jeg solgte min del av en tomt for 140000 i 2006. Arvet tomten i 1990.
Må jeg betale skatt for hele beløpet?
Har ikke noe takst fra 1991.
Noen lure måter å få ned verdien?
Du må skatte av differansen mellom det du solgte det for, og det om ble satt som arveavgiftsgrunnlag i 1990, med tillegg av eventuell dokumentavgift som ble betalt den gangen. Dette beløpet kan oppjusteres med 3 % (ikke mye, men). I tillegg får du fradrag for din del av omkostningene ved salget. Hvis dere har brukt penger på å klargjøre tomten før salget, er det også utgifter som som vil redusere gevinsten.

skatteklasse 2

Innsendt av linda
30.04.2007 09:54
når du har alene omsorgen for et barn,og så gifter deg med en ny mann,har du da rett på skatteklasse 2?
Nei dessverre. Man mister status som enslig forsørger når man enten
- gifter seg
eller
- får barn med samboer

Omkostninger kjøp fond

Innsendt av hb
30.04.2007 10:08
Kan en føre fradrag for omkostninger vedr. kjøp av aksjefond.
Omkostningene legges til kjøpsprisen. Se svar når det gjelder kurtasje ved kjøp av aksjer! :)

aksjekurtasje

Innsendt av Christian F
30.04.2007 10:31
kan man trekke ifra kurtasje man har betalt megler ved kjøp og salg av aksjer?
Kurtasje kommer til fradrag det året du selger aksjene.

Kurtasje ved kjøp av aksjer legges til kjøpsprisen, og øker skjermingsrunnlaget ditt. Skjermingsgrunnlaget er grunnlag for å beregne hvor stor del av utbyttet som er skattefritt. Kurtasje betalt ved salg av aksjene reduserer salgssummen, og dermed skattepliktig gevinst.

Tinglysingsgebyr

Innsendt av Vidar
30.04.2007 10:41
Kjøpte rekkehus sammen med min samboer i 2006. Har hvert vårt lån, kan gebyret på lånene trekkes fra ? Hvor fører man ev dette ?
Nei dessverre. Ved kjøp av bolig er det bare lånegebyret som kan trekkes fra på selvangivelsen. Lånegebyret er normalt forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Tinglysningsgebyr og dokumentavgift legges til kjøpsprisen, og vil redusere gevinst ved senere salg. Normalt er det ikke det så veldig interessant, i og med at egen bolig normalt kan selges skattefritt.

NB: Hvis dere senere refinansierer lånet, kan dere kreve fradrag for tinglysningsgebyr og takst.

Fradrag frivillige org.

Innsendt av Ulf
30.04.2007 10:50
Jeg har fått to "kvitteringer" på innbetalte penger til frivillige organisasjoner - ingen av dem har kommet på selvangivelsen. Bør jeg da legge med kvitteringene og kreve endring, eller må jeg kontakte organisasjonene og kreve endring derfra.
Kontakt organisasjonene.

Bil listepris

Innsendt av Wenke
30.04.2007 10:50
Jeg prøver å finne listepris på bilen min. Skatteetaten reklamerer for at det finnes på deres sider ? Noe jeg ikke har funnet etter en time. Hvor finner jeg det?
Helt enig - vanskelig å finne! Prøv denne linken:
http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=9278&epslanguage=NO

Lykke til!