- Kriminaliser horekundene!

Kunder som kjøper sex, må straffes. Det krever Kvinnefronten på selveste kvinnedagen. - Feil taktikk, parerer Pro Senteret.

I løpet av et år selger rundt 3000 kvinner sex i Norge, anslår Pro Senteret. Den beste måten å stoppe sex-handelen på, er å straffe menn som kjøper sex, mener Kvinnefronten.

- Prostitusjon er et alvorlig overgrep mot kvinnene og et hinder for likestilling. Gjennom å straffe horekundene signaliserer vi at samfunnet ser på kjøp av mennesker som en kriminell handling, sier Marit Kvamme, talskvinne for Kvinnefronten.

Kampsaken har stått på Kvinnefrontens program i mer enn 25 år uten at den har fått gjennomslag. Er det da noe poeng i å fortsette?

- Ja, absolutt. Vi har vært med å sørge for at det ikke har blitt en strøm av prostitusjon i Norge. Dessuten har vi sluppet legalisering, som i for eksempel Danmark og Nederland, påpeker Kvamme.

Visste du at mange tusen nordmenn er avhengige av sex?

- Har liten effekt
Oslo kommunes hjelpetiltak for de prostituerte, Pro Senteret, kommer ikke til å slutte seg til parolen i dagens tog.

- Kriminalisering av kundene er ikke spesielt solidarisk i forhold til de prostituerte kvinnene. Dessuten har ikke kriminalisering vist seg som et effektivt tiltak i land der det er innført, sier Camilla Hammergren, fagkonsulent ved Pro Senteret.

Sverige er ett av landene som har innført en slik lov. Finland satser imidlertid på en noe mildere variant ved å kriminalisere kjøp av sex fra personer som er utsatt for trafficking, eller menneskehandel. Dette byr på store utfordringer, mener Hammergren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Hvordan skal man klare å skille hvem som er «vanlige» prostituerte og hvem som er utsatt for trafficking, spør hun.

Unge menn med kjærester
Pro Senteret slutter seg fullt til regjeringens holdningskampanje som har som mål å forebygge kjøp av kvinner og menn som er utsatt for menneskehandel.

Mens den norske andelen på prostitusjonsmarkedet har gått ned, har den utenlandske prostitusjonen økt, ifølge Pro Senteret. I 2001 var 19 prosent av det totale antallet personer Pro Senteret hadde kontakt med, av utenlandsk opprinnelse. I 2005 hadde andelen steget til hele 67 prosent.

I en kronikk fra juni i 2006 har barne- og familieminister Karita Bekkemellem uttalt at det er naivt å tro at ingen av disse er ofre for menneskehandel.

- Derfor må vi stoppe etterspørselen og hindre førstegangskjøp blant unge menn. Vi må forsterke motforestillinger mot å kjøpe sex og endre holdninger til de som gjør det, skriver hun.

Tre undersøkelser som departementet har utført, viser at det er et bredt lag av menn fra alle samfunnslag som kjøper sex. Mange av dem er unge menn i gode jobber og i faste forhold. Og mange av dem innser ikke at det er en sammenheng mellom menneskehandel og prostitusjon, ifølge kronikken.

Les også: Menn forstår ikke følelser: