Krigen om barna

Delt omsorg og flytteforbud kan bli konsekvensen når foreldre går fra hverandre. Men hva er fordelene og ulempene? Her får du vite hva det vil bety for deg, enten du allerede er aleneforelder eller risikerer å bli det.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Mye tyder på at det nå er flertall i Stortinget for at delt omsorg skal bli utgangspunktet når foreldre flytter fra hverandre. Dette gjelder foreldre som er gift, eller er samboere med felles foreldreansvar. Delt omsorg skal altså bli utgangspunktet, med mindre foreldrene selv blir enige om noe annet.

Med dette endres dagens utgangspunkt, der en av foreldrene har hovedomsorgen alene, mens den andre har samværsrett samt bidragsplikt.

Politikerne varsler også innstramminger på hvor separerte foreldre kan bosette seg. Dette finner du mer om ved å trykke på lenken øverst til høyre i artikkelen.

Delt omsorg

Tegning: Anne Angelshaug.
Tegning: Anne Angelshaug. Vis mer

I praksis har kvinnen i forholdet fått den daglige omsorgen i 9 av 10 tilfeller. Bak tanken om delt omsorg ligger det derfor et ønske om større likestilling mellom mødre og fedre.

Foreningen 2 foreldre (= F2F) har lenge kjempet for at delt omsorg skal bli utgangspunktet ved samlivsbrudd. Kort fortalt mener de at dette vil være til fordel både for barnet og foreldrene.

- Vi ser på begge foreldrene som ressurser for barna. Å opprettholde normal kontakt, til tross for samlivsbrudd, er noe som vil komme alle til gode, sier leder i Foreningen 2 foreldre, Rune Harald Rækken.

- Hvis delt omsorg blir utgangspunktet vil foreldre bli nødt til å ta viktige avgjørelser i fellesskap, loven vil sende et signal om at delt omsorg er det naturlige, avslutter Rækken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På den andre siden har blant annet Aleneforeldreforeningen (= AFFO) vært motstandere av delt omsorg som utgangspunkt.

- Delt omsorg kan være bra for noen, men slett ikke for alle, sier Brit-Elin Ladehaug, leder i AFFO, som i utgangspunktet ser individuelle løsninger som de beste.

- For at delt omsorg skal fungere i praksis er det helt nødvendig at foreldrene klarer å samarbeide godt etter bruddet, noe ikke alle klarer. De fleste kommer imidlertid inn i en rutine som fungerer med tiden, men det vil ikke si det samme som at delt omsorg alltid er den beste løsningen.

- Vi vil heller legge større vekt på obligatorisk rådgivning mellom partene slik at de velger det alternativet som passer best for dem. Delt omsorg høres kanskje forlokkende ut, men i praksis er det nok ikke alltid like lett å bo to uker hos hver av foreldrene.

- For at rådgivningen skal fungere må den komme så fort som mulig, helst innen tre uker.

Hva vil det si for deg som allerede har en annen ordning?

Innføringen av delt omsorg i Barneloven vil antagelig ikke gis tilbakevirkende kraft.

Det vil si at de som allerede har en annen ordning må gå til sak for å kreve mer tid med barna, hvis de da ikke blir enige om en ny avtale.

- Dette vil bety at fedrene nok en gang blir pålagt prosessbyrden, sier Rækken fra Foreningen 2 foreldre. Selv om den nye loven vil gjelde ved slike saker, er det klart at maktforholdet her vil være skjevt i utgangspunktet. Har kvinnen hatt den daglige omsorgen i en periode, vil det nok ikke bli så lett å vinne fram.

Heller ikke Aleneforelderforeningen er overbegeistret her. AFFO frykter et rush mot rettssalene, noe som vil være en stor psykisk belastning for alle de involverte partene, samtidig som det fort vil bli dyrt.


Kommentar

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Dersom delt omsorg skal bli utgangspunktet må også de offentlige støtteordningene endres. Per i dag vil nemlig partene tape penger på å velge delt omsorg. Dette kan du lese mer om ved å trykke på lenkene nederst til høyre.