Krever at kunden villedes

KOMMENTAR: Forbrukerombudets skjerpede opplysningskrav ved avbetaling er mest egnet til å villede kundene.

Det er nesten ikke mulig å gjøre så lite for så mange, som forbrukermyndighetene til nå har gjort for hordene av blodrente-ofre ved kredittkjøp.

Sist i føljetongen er et brev av fredag 27. april fra Forbrukerombudet til alle firma som markedsfører avbetalingskjøp på nettet.

Overskriften kan lett tolkes dithen, at myndighetene nå skjerper kravene til at butikker skal opplyse om betingelsene folk faktisk får når de kjøper på kreditt i stedet for kontant.

Elisabeth Realfsen er journalist i DinSide Økonomi
Elisabeth Realfsen er journalist i DinSide Økonomi Vis mer


Initiativ

Ifølge brevet, har firmaene Deal, L'Easy og Thorn allerede sagt seg villig til å innordne seg de nye opplysningskravene. Alle andre nettbutikker med tilbud om kjøp av varer ved hjelp av kreditt - eller avbetaling på folkemunne - blir nå spurt om de også er innstilt på å innrette seg etter de samme prinsippene.

Ved første øyekast tar initiativet seg ganske godt ut. Vi har skrevet mye om ågerrentene som tas ved kredittkjøp, som antakelig bare er mulig fordi folk ikke regner ut hva den effektive renten faktisk blir når varen kjøpes på kreditt i stedet for kontant. Den høyeste renten vi til nå har funnet, er hos Telehuset/Cresco hvor vi i 2003 kunne kjøpe en telefon på avbetaling til 58,4 prosent effektiv rente.

Fulle av positive forventninger henter vi derfor opp Forbrukerombudets brev med de nye og strenge kravene som nå skal stilles til formidlere av kjøp på kreditt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er vanskelig å beskrive spørsmålene og emosjonene våre etter å ha lest brevet med Forbrukerombudets "skjerpede" krav. Her er de mest banebrytende kravene:

  • Effektiv rente skal opplyses for kredittbeløp på kr. 1.000,- , kr. 10.000,- og kr. 20.000,-, såfremt den markedsførte kreditten er en kontokredittavtale.
  • Kredittkjøpsprisen skal også opplyses der det er markedsført kredittvilkår sammen med varen.

Moot normalt

Kravet om at effektiv rente skal oppgis ved helt andre beløp enn for kjøpet som faktisk omtales i annonsen, er vår første skuffelse. Alle pushere av dyre kredittkjøp vi noen gang har sett, annonserer produkter til salgs med ett beløp ved betaling kontant, for eksempel 2.300 kroner, og et terminbeløp hvis du heller velger kreditt, for eksempel 633 kroner per måned, over en bestemt periode, for eksempel fire måneder.

At du ikke skal få opplyst at den effektive renten ved denne kreditten blir over 58 prosent, men heller skal få vite den effektive renten hvis du lånte 1.000, 10.000 eller 20.000 kroner over helt andre tidsrom er jo til null og niks nytte. Våre tanker går til Leif Justers legendariske frustrasjoner over værstatistikernes mooot normalt.

Folk må fortsatt bruke DinSides Kredittkjøpskalkulator for å få opplyst hva den effektive renten er på kjøpet de faktisk vurderer å gjøre.

Verdiløst begrep

Forbrukerombud Bjørn Eirik Thon. Foto: Per Ervland Foto: Per Ervland
Forbrukerombud Bjørn Eirik Thon. Foto: Per Ervland Foto: Per Ervland Vis mer


Muligens tenker Forbrukerombudet at mangelen ovenfor rettes opp ved at nettbutikkene avkreves å opplyse om den samlede kredittkjøpsprisen ved den aktuelle varen når den kjøpes på kreditt.

Dette er sikkert godt ment. Den triste sannhet er imidlertid at kredittkjøpsprisen er et meningsløst begrep. Det betyr simpelthen summen av alle beløp som betales, uavhengig av hvilket tidspunkt de går ut av lommeboka.

Om et beløp betales ved begynnelsen av år 1, eller slutten av år 10, gir det nøyaktig samme effekt på kredittkjøpsprisen. En trenger neppe mer enn et grunnkurs i økonomi for å forstå at dette ikke gir presis prisinformasjon.

Det er jo nettopp derfor begrepet effektiv rente er blitt innført som den opplysningen som skal kreves av tilbydere av kreditt - fordi det er presist, og gir ingen rom for fortolkninger.

På tross av at et helt universitetsinstitutt med lange tradisjoner vil avvise at det ligger noen nevneverdig verdi i å få opplyst den diffuse kredittkjøpsprisen, er det altså kravet om akkurat denne opplysningen som Forbrukerombudet velger å flagge skikkelig høyt i brevet til bransjen.

Når du ser en gressklipper annonsert, har du altså krav på å få vite hva summen av renter, avdrag og gebyrer vil utgjøre hvis du kjøper den på krita, slik at du kan sammenlikne summen med prisen ved kontant betaling. Men hva nøyaktig de samme variablene innebærer i effektiv rente, nei, se det blir du pent nødt til å regne ut selv.


Vår forstand står fullstendig stille. Om det ikke er økonomer hos Forbrukerombudet, hvorfor spør de ikke et hvilket som helst økonomisk fagmiljø om hvilke krav som vil være meningsfylte å stille?

Skylder på egne regler

Vi har fått opplyst fra Forbrukerombudet at grunnen til at kravene i brevet lyder som de gjør ligger i Lov om kredittkjøp med forskrifter, hvor det kun stilles krav til opplysning om effektiv rente ved standardiserte beløp, altså 1.000, 10.000 og 20.000 kroner - for kontokredittavtaler. Og rent teknisk tilbys jo ofte betingelsene ved kredittkjøp av leverandører av kontokredittavtaler, så da er det ikke noe mer å gjøre ved det.

At ordlyden og innretningen i regelverket som ombudet forvalter ikke klarer å sikre at relevante opplysninger ved kredittkjøp faktisk gis, er imidlertid for en stor del ombudets eget ansvar. Alle med innsikt i forvaltningapparatet vet at det ikke skal stort mer til enn et initiativ fra ombudet til overordnet departement for å få endret både forskrift og lov, skulle det være nødvendig.

Forbrukerombudets "skjerpede" opplysningskrav ved kredittkjøp er mer egnet til å villede kundene enn å veilede dem - arme stakkarer. At de finner fram til vår Kredittkjøpskalkulator er deres eneste håp om å unngå renter opptil 60-tallet.