Krev tilbakebetaling av ulovlig leie

Husleielovens § 4-4 er krystallklar.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Har utleieren krevd deg for høyere leie enn reglene tillater, kan du

  • kreve tilbakebetalt forskjellen mellom det som er betalt og lovlig vederlag, med mindre
    betaleren i vesentlig grad må anses medansvarlig for overtredelsen.
  • Leieavtalen for øvrig er bindende selv om tilbakebetaling blir krevd.
Dersom du selv ikke er å bebreide for å ha betalt for høy husleie må du altså kreve mellomlegget mellom den betalte og lovlige husleia tilbakebetalt.

Husk at du også kan kreve forsinkelsesrenter på 12 prosent. Rentene løper fra den dag beløpet ble betalt.