Kreftfremkallende brus?

Eksperter har funnet ut at svensk Fanta Apelsin og Jaffa inneholder benzen - et kreftfremkallende stoff som kan øke risikoen for leukemi.

- Leskedrikker skal ikke inneholde benzen, sier Kettil Svensson ved legemiddelverket i Sverige til Aftonbladet.

Det er ikke lenge siden vi ble advart om benzen i leskedrikker, og nå blir vi det igjen.

På oppdrag av Göteborgsposten har firmaet Consumer Content analysert mengden av det kreftfremkallende stoffet benzen i noen av de vanligste leskedrikkene i Sverige; Fanta og Jaffa.

Og resultatene er ikke bra. For storselgerne overstiger EUs tillatte grenseverdi for mengden tillatt benzen, som er på ett mikrogram per liter drikke.

I Jaffa og Fanta Appelsin fant man henholdsvis 2,2 og 2,0 mikrogram benzen per liter.

I følge Svensson finnes studier som viser at mennesker har fått leukemi etter å ha fått i seg benzen.

Mattilsynet i Norge mener likevel at det ikke er noen grunn til bekymring.

- Vi er informert om funn i Sverige av disse mengdene. Mengdene er så lave at vi ikke ser grunn til å anta at det vil medføre helsefare for forbruker, sier Ingvild Kristine Tømmerberg, rådgiver ved Mattilsynet til Mozon.

Når det gjelder leskedrikk finnes det for øvrig ingen grenseverdi for benzen.

Oppstår ved kjemisk reaksjon
Benzen oppstår sannsynligvis ved en kjemisk reaksjon mellom natriumbensonat og askorbinsyre, stoffer som mange typer brus inneholder.

Jaffa-produsenten ser alvorlig saken.

- De finnes ingen grenseverdier for benzen i brus i Sverige. Det er en veldig liten mengde som har blitt oppsporet, men det er viktig at vi jobber for å ikke ha noe benzen i drikkene våre. Derfor holder vi nå på med å omformulere Jaffa. Vi tar folks uro på alvor selv om det er snakk om veldig små mengder med benzen, sier Jens Spendrup ved Spendrups bryggeri.

 

Mozon.no, 11.04.2006