Kreft-alarm på spekemat

Saltet og røket kjøtt øker risikoen for kreft i magesekken, viser en svensk undersøkelse.

Inntak av saltet eller røkt kjøtt øker risikoen for kreft i magen. Det er konklusjonen til en gruppe svenske forskere som har sett nærmere på flere studer av sammenhengen mellom kjøtt og kreftrisiko.

- Mindre kjøtt
Forskerne fra Karolinska Sykehus i Stockholm har samlet 15 studier på til sammen 4.700 personer i meta-analysen som er publisert i siste nummer av fagtidsskriftet Journal of the National Cancer Institute.

- Disse resultatene bør få konsekvenser for rådene om inntak av kjøttprodukter. Vi bør redusere inntaket av behandlet kjøtt.

- Men vi trenger fortsatt mer forskning på sammenhengen mellom behandlet kjøtt og kreft i magesekken før vi kan gjøre noen helt sikre konklusjoner, sier forskeren Susanna C. Larsson ved Karolinska Sykehus til Mozon.no.

Tydelig risiko
Ingen av de 15 studiene som inngår i meta-undersøkelsen, kunne alene gi noe tydelig svar på om kjøttspising har en direkte sammenheng med økt risiko for kreft. Årsaken er at mindre studier krever svært tydelige resultater for å kunne gi en sikker konklusjon. Men når alle studiene ses under ett, mener forskerne at denne sammenhengen ikke lenger kan forklares med tilfeldigheter.

- Så langt har ingen studier klart å påvise sikkert at kjøttprodukter som pølse, bacon eller saltet og røkt kjøtt kan føre til kreft. Men den svenske analysen viser at et økt inntak med 30 gram per dag, øker risikoen for kreft i magesekken med mellom 15 og 38 prosent, skriver danske Dagens Medicin i en kommentar til undersøkelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Mozon.no, 14.08.2006