Kreative har mer sex

Kreative mennesker har flere seksualpartnere enn andre, viser ny forskning

Det er en britisk studie som viser at antall seksualpartnere øker med kreativiteten.

Mens ikke-kreative i gjennomsnitt har tre sexpartnere i løpet av livet, har kreative mellom fire og ti.

Bohemer
- Kreative typer fører en bohemisk livsstil og pleier å spille på flere seximpulser og muligheter, ofte kun for erfaringens skyld, enn gjennomsnittspersonen gjør, sier forsker Daniel Nettle, ved Newcastle and Open University, til BBC News.

Nettle har basert studien på 425 personers sexliv etter fylte 18 år. Blant disse var en rekke kunstnere, poeter og schizofrene pasienter.

Schizofrene
Kreativitet kan minne om schizofreni. Et av grunnelementene i det kreative er å sette ting og ideer sammen på uvanlige måter. Hos en schizofren person som er kreativ, settes dette i balanse med virkeligheten. Hos en med diagnosen schizofreni uten å være kreativ, vil det bare virke merkelig.

Schizofrene kreative har en kognitiv og mellommenneskelig atferd, noe som ifølge Nettle gjør dem sosiale og omgjengelige. Derfor blir de fort populære, noe som igjen fører til at de tiltrekker seg potensielle partnere.

Også tidligere forskning har vist at personer med schizofrene symptomer er mer kreative enn andre. Forskjellen er at de kreative ikke nødvendigvis er mentalt syke. Kreative mennesker legger større vekt på den høyre hjernehalvdelen enn andre.

Det er ikke alle kreative som har et like aktivt sexliv. Kunstnere og forfattere er mer usosiale og trives best alene. Det er i stor grad fordi det eneste de vil drive med er kunsten.

Studien er publisert i Proceedings of the Royal Society B.

 

Mozon.no, 3.12.2005