Krangler om renten

Uenigheten om renten er ganske stor de neste tre årene - deretter blir partene mer og mer enige.


Krever svar

Det er ikke enkelt å spå om renten - men vi krever likevel at makromiljøene gjør det - for vi jo vite hva vi kan regne med i årene som kommer.

Det endelige svaret får vi så klart ikke før tiden har gått - men like fullt kan det være interessant å ta en titt inn i glasskulen.

Spår til 2010

- Prognoser om renten som gjelder de spesifikke konjunkturene, har vi frem til 2010. Etter dette tidspunktet har vi også prognoser, men de er da ikke basert på konjunkturene, men forventede gjennomsnittsrenter, forklarer forskningsdirektør i Statistisk Sentralbyrå (SSB), Ådne Cappelen, og legger til:

- Fra 2007 tror vi at vi vil ha en styringsrente på 3,25 prosent, og at den vil holde seg stabil frem til 2009. Det er her vi er uenige med Norges Bank, som forventer en rente på rundt fem prosent i den perioden.

Illustrasjon: Per Ervland.
Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer


Hva er grunnen til uenigheten mellom dere og Norges Bank?

- Det er to hovedgrunner til uenigheten. Den første er at vi tror at veksten i norsk eksport til utlandet vil være lavere enn de forventer. I tillegg har vi lagt til grunn at det vil skje en nedgang i oljeinvesteringene fra 2007, sier Cappelen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men hva med analysemodellene dere bruker, er ikke også de forskjellige?

- Jo, det er to veldig ulike beregningsmodeller. Og vi har ikke fullt ut innsyn i hvor forskjellene består, avslutter forskningssjefen.

Fra 2009-2010 er de to makromiljøene, ifølge Cappelen, mer samstemte. Begge parter tror nemlig at styringsrenten til Norges Bank da vil ligge på rundt 4,5-5 prosent.

Hvem har rett?

Hvem tror du mest på? (Avsluttet)
Ingen av dem(48%) 122
SSB(32%) 82
Norges Bank og forretningsbankene(20%) 52
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Mer optimistiske

- Vi lager ikke offisielle prognoser lenger frem i tid, enn ett år, men kan likevel godt si noe om når vi tror at renten topper, sier sjeføkonom i Fokus Bank, Frank Jullum.

Ifølge Jullum vil Norges Banks styringsrente være rundt fem prosent om 2-3 år.

- Vi ligger noe nærmere prognosene til Norges Bank, enn til de til SSB. Og grunnen til at vi har en mer optimistisk holdning enn SSB, er at de venter konjunkturtilbakegang spesielt i USA, lavere oljeinvesteringer og at finanspolitikken vil bli innstrammet. Disse forutsetningene er vi altså ikke enige i, sier sjeføkonomen i Fokus Bank.

Men hva er da deres offisielle prognose for styringsrenten om 12 måneder?

- Vi tror at den vil være 4,25 prosent. Det er nok også i den øvre enden av hva resten av markedet tror - men vi har altså en mer optimistisk tro på verdensøkonomien, og dermed norsk økonomi, avslutter han.

Det mer optimistiske grunnsynet til banken vil altså føre til økte renter i forhold til det SSB tror.

Tre år frem i tid

- I våre månedlige rapporter, har vi prognoser ett år frem i tid. Men i våre tertiale rapporter, ser vi på utviklingen til 2009, altså tre år frem i tid, sier seniorøkonom i DnBNOR, Knut Magnussen.

Ifølge Magnussen vil renten om ett år være 4,0 prosent, og om tre år rundt 4,25 prosent.

- Dermed ligger våre prognoser nærmest Norges Bank. For de tror at renten om tre år vil være rundt fem prosent, mens SSB bare tror at den vil være omtrent tre prosent, sier han avslutningsvis.