Krangler om p-piller

- Dette er ulovlig markedsføring, mener Legemiddelverket. - Hvilken markedsføring, spør legemiddelprodusenten.

Statens Legemiddelverk beskylder nå legemiddelprodusenten Schering for ulovlig markedsføring. Stridens kjerne er informasjonen om p-pillen Trionetta som forsvinner fra markedet ved nyttår.

Trionetta og andre p-piller er nemlig reseptbelagt, og da er det ikke lov å bruke reklame for å fortelle om produktene til vanlige folk. Det er bare leger, apotekansatte og andre spesialister som kan motta slik informasjon, og det gjør det vanskelig for Schering å informere om andre alternativer til de som i dag bruker Trionetta.

- Med støtte fra legemiddelindustriforeningen stiller vi oss helt uforstående til denne anklagen. "Markedsføringen" det er snakk om handler om noen små kort og plakater til apotekene hvor vi forteller at Trionetta skal forsvinne fra nyttår.

- Vi har heller ikke gitt noe informasjon om de andre p-pillene vi selger eller brukt noen form for logo eller firmanavn. Så hvordan dette skal kunne være ulovlig markedsføring kan jeg rett og slett ikke forstå, sier salgssjef Åslaug Reiten i Schering Norge til Mozon.no.

Skjult markedsføring
Det er et argument som Legemiddelverket har liten forståelse for. De mener informasjonen om utfasingen av Trionetta egentlig er ulovlig markedsføring av Scherings nye p-pille Yasminelle. De ber om at markedsføringen stanses øyeblikkelig og at Schering straks gir tilbakemelding på at de aksepterer advarselen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Legemiddelverket legger til grunn at informasjonen til Trionetta-brukere er utformet i den hensikt å fremme salget av Yasminelle p-piller. På denne bakgrunn blir informasjonen å anse som reklame for et reseptpliktig legemiddel rettet mot allmennheten, skriver Legemiddelverket i en omtale av saken på sine nettsider.

Hadde møte
I følge Schering hadde legemiddelprodusenten et møte med Legemiddelverket tidligere i år hvor den omdiskuterte reklamen ble presentert. Derfor kom det som en stor overraskelse da reaksjonen fra Legemiddelverket kom tidligere i denne uken.

- Vi mener at dette er både en feil reaksjon og en feil reaksjonsmåte. Vi er overbevist om at vi ikke har brutt regelverket, og vi har fått flere tilbakemeldinger fra apotek som nå etterlyser den informasjonen vi så gjerne vil gi om Trionetta.

- Denne formen for informasjon er ikke markedsføring, men snarere viktig informasjon til mange kvinner som blir berørt av at Trionetta forsvinner fra markedet, mener Reiten.

Les mer om saken her: Bedre p-piller underveis

 

Mozon.no, 19.10.2006