Kostbar nyttårsfeiring

De siste ti årene har fyrverkeri gjort skade for nesten 56 millioner kroner, viser tall fra Norges Forsikringsforbund. I 1997 gjorde raketter skade for mer enn 2,2 millioner kroner.

Uforsiktighet fra den som skyter opp rakettene er ofte den viktigste årsak til at det går galt. Og foruten skade på bygninger så forårsaker nyttårsraketter også alvorlige personskader.

Vær forsiktig

- De siste ti årene har det ikke vært noen alvorlige store branner etter fyrverkeri, forteller informasjonsdirektør Preben Sandborg i Norges Forsikringsforbund, men fyrverkeri bør fortsatt håndteres med stor forsiktighet legger han til. -Spesielt er kombinasjonen med alkohol en viktig faktor til at det går galt, sier Sandborg.

Dersom det ikke er nok snø til å skyte raketter, så kan du lage et eget oppskytingsstativ med en bruskasse og noen flasker. Det sikreste alternativet er å bruke et såkalt kombinasjonsbatterier, som plasseres støtt på bakken. Dette kombinasjonsbatteriet skyter opp flere multifargede kuler, og gir samme effekt som raketter, ifølge Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Gode råd

Det er viktig å være klar over at erstatning kan falle helt eller delvis bort, dersom du har vist uansvarlighet og uforsiktighet i forbindelse med fyrverkeri. Derfor kan det være en idé å følge disse enkle rådene:

Bruk ikke lighter på rakett lunten
Skyt ikke raketter dersom det er sterkt vind
Sikt ikke på personer eller gjenstander
Skyt ikke raketter fra balkong eller veranda
La ikke barn tenne på fyrverkeri
Vent minst 5 minutter før du nærmer deg fyrverkeri som er forsøkt antent, og antenn ikke fyrverkeriet på nytt.

Hus og hotell brenner

Siden 1994 har fyrverkeri forårsaket cirka 50 branner hvert år. De siste to årene har antall branner vokst med nesten 10 prosent, men siden 1988 er antall branner halvert. - Vi betaler ut cirka 30 000 kroner hvert minutt i ulike typer erstatning forteller Sandborg, men det ser ut som om erstatningsveksten innenfor boligskader flater ut. Det er imidlertidig flere og flere som skader seg selv i forbindelse med nyttårsfeiring, og dette kan tyde på at folk fortsatt er litt uforsiktige når det gjelder fyrverkeri.