Kortsiktig binding

Sparebanken Sogn og Fjordane kommer best ut - både med ett og tre års bindingstid.