Kontoutskrift for november 2002

Kontoutskriften fra november 2002 inneholdt plutselig en setning om kausjonistansvar. Her er Gulbrandsen blitt kausjonist.