Kontantstøtte i august, penger til jul...
Kontantstøtte i august, penger til jul...Vis mer

Kontantstøtten vedtatt

Stortinget har vedtatt å innføre kontantstøtten med virkning fra 1. august i år. Men utbetalingene vil ikke komme før 1. desember.

Familieminister Valgerd Svarstad Haugland har fått gjennom KrFs fremste kampsak i Stortinget, etter vedtaket onsdag 10. juni. I grevens tid for at kontantstøtten skal kunne få virkning fra den planlagte datoen 1. august. Men ikke i tide til at de som ønsker å benytte seg av ordningen vil få utbetalt støtten fra første dag av ordningen.

Må vente til jul

Alle foreldre med ettåringer utenfor offentlig støttede barnehageordninger kan søke om å motta 3.000 kroner i måneden fra 1. august. Et eget søknadskjema skal utarbeides, og foreldrene må levere det til sitt lokale trygdekontor, som skal administrere utbetalingen.
Problemet er de korte tidsfristene. Innføringsdatoen er kun en og en halv måned unna. Dermed vil ikke trygdekontorene ha rutiner og systemer på plass før tidligst 1. desember.

Vi tok en telefon til vårt lokale trygdekontor i dag, og de var ikke en gang informert om at kontantstøtten var vedtatt.

- Vi vet ikke mer enn det som har vært fremme i media, kommenterte en av de ansatte ved kontoret.

Rikstrygdeverket

Rikstrygdeverket skal utarbeide et informasjonsbrev om de viktigste betingelsene for å kunne motta kontantstøtten. Dette brevet vil du få i posten i månedsskiftet juni/juli dersom du har barn i aktuell alder. Det vil si barn som er mellom ett og to år den 1. august 1998, barn som fyller ett år i perioden 1. august - 30. november 1998, eller barn som fyller to år i perioden 1. august - 31. desember 1998.

Rikstrygdeverket opplyser videre at de utarbeider egne retningslinjer for forvaltning av ordningen og behandling av søknader om kontantstøtte. Den interne opplæringen i trygdeetaten vil være gjennomført i første halvdel av september, og etter dette skal det enkelte trygdekontor kunne svare på spørsmål.

Ikke valgfrihet enda

De som søker støtte i tiden fra 1. august og frem til utbetalingene kan starte, vil få etterbetalt det beløpet de har rett på. En etterbetaling vil imidlertid ikke være til trøst for foreldre med stram økonomi. Det gir ikke reell mulighet til å velge mellom privat barnepass og arbeidsliv dersom det førstnevnte valget ikke gir penger i kassa de første fire måndene. Lånene forfaller like trutt og regningene fyller fortsatt postkassa selv om kontantstøtten lokker i det fjerne.

Vår spådom er derfor at kontantstøtten i sin første levetid kun er et alternativ for foreldre med sterk økonomi og solide reserver. Alle de andre må vente på julenissen i desember.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.