Kontantstøtten krymper

Har du barn under 3 år vil du fortsatt få tilbud om kontantstøtte etter nyttår. Men den blir mindre enn du kanskje regnet med.

Fra og med august i år har foreldre med barn mellom ett og to år rett på kontantstøtte dersom de ikke benytter seg av barnehageplass som er støttet av det offentlige. Og samtidig med innføringen av kontantstøtte for ett-åringer, ble det sagt at foreldre med barn mellom to og tre år også skal få kontantstøtte etter tilsvarende prinsipp fra januar 1999.

Glupske greier

Og sånn skal det fortsatt være, forteller Valgerd Svarstad Haugland med et glupsk budsjettforslag fra Barne- og Familiedepartementet. Budsjettet øker med hele 12,4 prosent fra i fjor - mye takket være kontantstøtten. I 1999 er det foreslått at staten skal betale mer enn 2,8 milliarder kroner i kontante penger til småbarnsfamilier der mor (for det blir vel helst hun) kan være hjemme som lavtlønnet barnepasser.

Skattefritak gir deg mer

Ikke nok med at nesten 3 milliarder skal pumpes ut til barnefamiliene årlig. Det beløpet du mottar i kontantstøtte skal være skattefritt. Det forblir det selv om du bruker støttebeløpet til å betale dagmamma eller annet privat tilsyn av barna. Selv om beløpet du mottar i utgangspunktet er skattefritt, er ikke dette til hinder for at du kan trekke det fra i selvangivelsen som foreldrefradrag for betalt barnepass .

Inn og ut

Men for at det ikke skal se så forslukent ut, gir departementet med den ene hånden og grafser til seg med den andre. Dersom du er en av dem som velger å benytte deg av kontantstøtten forventer du kanskje et beløp på 36.000 kroner i løpet av 1999. Men i realiteten blir kontantstøtten kraftig redusert.

Først forteller departementet at de velger å ikke prisjustere barnetrygden. Dette på tross av en prisstigning i Norge siste år på godt over 2 prosent og solide økninger i avgifter på for eksempel bilhold og energi.

Dernest velger sentrumskameratene å foreslå kutt i småbarnstillegget. Dette tillegget gir nå foreldre til barn mellom ett og tre år 7884 kroner ekstra i året i barnetrygd per barn (i tillegg til de ordinære 11.112 kronene man får i barnetrygd for ett barn). Velger du å ta i mot hel eller delvis kontantstøtte i fra neste år, skal dette tillegget falle bort.

Det betyr at du som velger laveste kontantstøtte på 16.200 i året (barn i barnehagen 16 til 20 timer i uken) mister småbarnstillegget og kun sitter igjen med 8316 kroner. Du vil altså motta det svimlende beløpet av 693 skattefrie kroner i måneden.

Men dette kan kanskje være nok til å dekke de ekstra oppvarmingskostnadene du får ved å være hjemme med barn hver dag…?