Kontantstøtte


Kontantstøtte kan gis for barn mellom ett og tre år som ikke bruker barnehageplass med statlig driftstilskudd, eller som bare delvis bruker slik plass.

Full kontantstøtte utgjør 27.156 kroner i året, fra 1. januar 1999.

Er det avtalt redusert oppholdstid i barnehagen, kan det gis delvis kontantstøtte.