Konsekvenser for lønna

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I tabellen nedenfor har vi beregnet kvinnens disponible inntekt etter skatt, justert for Høyres modell for ny sykelønnsordning. Vi har forutsatt at Høyre, Venstre og KrF blir enige om denne modellen.

Ni dager

I følge Rikstrygdeverkets statistikk er kvinner mest syke. Det årlige sykefraværet er 14,1 dager for kvinner. En av grunnene til dette er graviditet, samt at kvinner er sterkt representert i "tungt å bære yrkene", det vil si de typiske omsorgsstillingene.

I våre beregninger, har vi lagt ni dagers sykefravær til grunn, noe som er et svært forsiktig anslag tatt i betraktning at menns gjennomsnittlige sykefravær er på 8,3 prosent.

Virkningen etter skatt av trekket i lønn (om lag 6.000 kroner), er 3.933 kroner.

Er kvinnen syk i 12 dager, fordelt på 4 omganger, blir hun trukket med rundt 8.000 i lønn før skatt, og virkningen etter skatt blir på 6.000 kroner.


ENDRET LØNN VED SYKEFRAVÆRLønn minus skattTrekk ved sykefraværNetto lønnEndring
I dag183.1720183.172-
Ap183.1720183.1720
Frp192.4140188.841+ 9242
Høyre183.1723933179.239- 3933
KrF183.1723933179.239- 3933
SV184.6240184.624+1452
Venstre189.5363933185.603+ 2431