Konkurser fordelt på bransjer

Slik fordeler konkursene seg på ulike bransjer. Kilde: CreditInform.