Informasjonssjef i UPC, Wibecke Brusdal.
Informasjonssjef i UPC, Wibecke Brusdal.Vis mer

Konkurrenter får ikke bruke UPC-nettet

Hvis du har telefon gjennom UPC (Janco), er du utestengt fra å bruke forvalg til andre telefonileverandører.

Tidligere Janco, nå UPC, er den eneste telefonleverandøren ved siden av Telenor som kan tilby telefontjenester til privatkunder gjennom et eget nett. Det betyr at UPCs kunder ikke trenger gå gjennom Telenors nett, og at UPC ikke må betale linjeleie til Telenor slik de andre teleleverandørene gjør. Men er du kunde i UPC, kan du heller ikke velge alternative teleleverandører. Informasjonssjef Wibecke Brusdal i UPC bekrefter overfor DinSide at du ikke kan ringe med andre telefonleverandører dersom du er telekunde hos UPC.

- Velger de oss, er det fordi vi har lave priser. Som liten aktør mener vi det ikke er nødvendig at vi åpner for andre teleleverandører til kunder i vårt nett, sier Brusdal.

Eneleverandør

Det betyr at du som velger UPC som telefonleverandør må ringe til UPCs priser uansett. Du slipper abonnementsavgift fra Telenor, og betaler i stedet abonnementsavgift til UPC. Den er lavere enn Telenors. Men du frasier deg samtidig muligheten til å velge telefonleverandør etter hvem som er billigst dit du ringer. Selv om UPC er billigst til vanlige telefoner innenlands, er andre billigere ved for eksempel samtaler til mobiltelefon. (Dette finner du ved å benytte DinSides telefonkalkulator.)

Hovedregel: Må gi tilgang

Det er Post- og Teletilsynet (PT) som skal holde styr på telemarkedet i Norge. Det er her reglene for hva teleleverandørene kan og ikke kan gjøre blir fastsatt, og det er PT leverandørene må godsnakke med for å få tillatelse til å unnvike hovedreglene. Hos PT finner vi også følgende begrunnelse for at ordningen med fast forvalg (at du kan velge hvilken leverandør som er din hovedleverandør av telefontrafikk) ble innført:

For å gjøre det enklere for brukerne å velge alternative tilbydere for hele eller deler av trafikken, skal såkalt fast forvalg (carrier pre-selection)innføres i Norge. Fast forvalg innebærer at en abonnent kan inngå avtale med en eller flere tilbydere om videreformidling av samtaler av en bestemt type, uten å måtte slå den valgte tilbyderens prefiks. Det skal fortsatt være mulig å overstyre et fast forvalg ved å benytte prefiks for en enkeltsamtale. (Vår utheving).

I utgangspunktet skal tilbydere av offentlige telefontjenester åpne for at du skal kunne velge andre leverandører for videreformidling av samtaler.

- Dersom det ikke er andre som ønsker å tilby fast forvalg til UPCs kunder, er ikke selskapets praksis noe problem, forteller rådgiver i PT, Øystein Hoel.

- Men hovedregelen er at andre leverandører skal kunne levere teletjenester også i UPCs nett, forklarer Hoel.

Det betyr at om det finnes leverandører som er interessert i å tilby teletjenester til kunder i UPCs nett, må UPC søke om å bli unntatt fra hovedregelen for å få nekte disse tilgang.

- UPC er i tett dialog med PT om disse forholdene, men har foreløpig ikke sendt inn søknad om tillatelse, forteller Brusdal til DinSide.

Dobbeltmoral

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Personlig vil vi hevde at dette er et utmerket eksempel på dobbeltmoral. Først har selskapene uffet og okket seg over monopolisten Telenors markedsmakt. Dernest har de, helt rettmessig, kranglet seg til retten til å få levere teleprodukter til alle telekundene i markedet. Men så - når konkurransen endelig er etablert, og aktørene har tilgang - da vil enkelte bevege seg baklengs igjen for å sikre seg at ingen andre kan komme inn i deres kundebase med sine tilbud.

Selv om UPCs tilbud er meget konkurransedyktig på pris, håper vi at andre leverandører melder seg på i kampen om også disse kundenes tellerskritt, og at PT da ikke lar UPC holde på sine konkurransehindrende vilkår.